fbpx

Køge Kommunes 21 ”Gazeller” fik deres hyldest virtuelt

Hvert år udnævner Dagbladet Børsen de hurtigst voksende virksomheder til Gazeller. I år er 21 virksomheder fra kommunen blevet kåret, og de blev onsdag den 16. december fejret i fællesskab af Connect Køge og Køge Kommune med flag og en anerkendende tale fra borgmester Marie Stærke.

Det er svært at blive gazelle. I løbet af fire regnskabsår skal virksomheden som minimum fordoble sin omsætning eller sit bruttoresultat. Samtidig skal der hvert år være positiv vækst. Denne vækst har Connect Køge og Køge Kommune ønsket at hædre. I lyset af den aktuelle COVID-19 smitte skete fejringen noget utraditionel ved en lille online ceremoni. Her blev de 21 gazelle-virksomheder fejret af borgmester Marie Stærke og direktør Allan Munch for Connect Køge. Borgmester Marie Stærke indledte det virtuelle møde med at ønske alle vindere stort tillykke, og roste dem for deres mod og virkelyst, som er til stor inspiration for mange andre.

– Vi ser det trods coronakrise, at det er meget vigtigt at holde humøret oppe og hylde jer gazeller. I kan om nogen sætte spot på de positive historier og fremgang. I viser vejen til vækst og er rollemodeller for jobskabelse, optimisme og kreativitet”. Borgmesteren sluttede med, at det netop er driftige virksomheder med evnen til vækst og udvikling, som skaber lokale arbejdspladser til gavn for vores fælles velfærd, siger borgmester Marie Stærke.

Direktør Allan Munch glædede sig over, at det kunne lade sig gøre at fejre Gazellerne, selv om den online version ikke helt er det samme, som når man kan mødes og lykønske hinanden fysisk. Men på trods heraf var der en rigtig glad stemning, og den erkendtlighed som Gazellerne skulle have modtaget, men som i sagens natur ikke kunne lade sig gøre, er der en løsning på.

-Selvom det ville have været optimalt med et fysisk møde ligesom sidste år, så er det alligevel fint med et virtuelt møde. Vi fik givet de lokale gazellevirksomheder, den store lykønskning og værdig hyldest, som de fortjener for deres store bedrift med at opnå en gazelletitel. Vi fik så dog ikke overrakt en erkendtlighed som tak for deres store indsats, men det problem løser vi ved, at jeg lige op til jul og lige efter nytåret kommer personligt rundt til hver af kommunens 21 gazeller og overbringer den i behørig corona-afstand, slutter Allan Munch.

Fakta

Om gazellevirksomheder
En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. I Køge Kommune syder det af iværksætterlyst og virksomheder, der bare stormer fremad, og i 2020 blev der kåret hele 21 gazeller.

– 10 er Gazelle for 1. gang
– 7 er Gazelle for 2. gang
– 2 er Gazelle for 3. gang
– 1 er Gazelle for 4. gang
– 1 er Gazelle for 5. gan

Der er 1894 Gazeller på landsplan i 2020.