fbpx

Ny erhvervspolitik er sendt i høring

Erhvervspolitikken

Køge Kommunes forslag til Køge kommunes nye erhvervspolitik blev. d.11. december 2023 fremsendt og skal i høring frem til d. 16. februar 2024. På Køge kommunes hjemmeside fremgår en tekst fra Mette Wigand omkring processen.

Uddrag fra teksten kan læses herunder.

Erhvervspolitikken er formuleret efter en intensiv proces med inddragelse af virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt relevante parter og fagudvalg.

Læs forslaget til den nye erhvervspolitik her…

Forslaget til den nye erhvervspolitik indeholder 10 indsatsområder, der hver især er suppleret af flere handlepunkter. Indsatsområderne er:

 1. Satsning på innovative produktionsvirksomheder

 2.  Kompetent arbejdskraft til virksomhederne

 3. Større udrulning af grøn energi samt klimasikring

 4.  Bedre tilgængelighed for varer og arbejdskraft til virksomhederne

 5. Udvikle den kommunale erhvervsservice

 6.  Transparente og veltilrettelagte udbud- og tilbudsprocesser

 7. Bymidtestrategi

 8. Turismestrategi

 9.  Fokuseret iværksætterindsats

 10. Strategisk forum for offentlig-privat samarbejde og innovation

Flere af de foreslåede 10 indsatsområder kan kun gennemføres i tæt samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og arbejdsmarkedets parter.

Forslaget er vedtaget af et enigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, dog kan Enhedslisten ikke tilslutte sig formuleringen vedrørende Stevnsvej, da Enhedslisten ikke ønsker etablering af nogle af de foreslåede vejanlæg.

Læs mere om høringen her…