INK – IværksætterNetværk Køge

Er du en passioneret iværksætter eller en virksomhed i eller omkring Køge kommune, der ønsker at blive en del af iværksættermiljøet? Så meld dig ind i gruppen.

Bliv medlem

Bliv en del af INK

Velkommen til et spændende online iværksætternetværk.  

Netværket drives i en Facebookgruppe, hvor alle iværksættere og virksomheder, der har interesse i iværksætteri, er velkomne til at deltage og engagere sig. Gruppen medvirker til at skabe sammenhæng og synergi i iværksættermiljøet i Køgeområdet. 

Iværksætternetværket er til for dig  

Gruppen skaber et rum, hvor der er et stærkt fællesskab for både nye og etablerede iværksættere. Som medlem kan du finde inspiration, holde dig opdateret på lokale events og bruge andre iværksætteres hjælp og sparring.  

Connect Køge tror på, at samarbejde og erfaringsdeling er nøglen til succes. Facebookgruppen fungerer derfor som et samlingspunkt for at udveksle viden og hjælpe hinanden. Her kan viden og ideer flyde frit, så vi sammen kan løfte hinanden. 

Alle brancher er velkomne! 

Vores netværk er åbent for alle med passion og interesse for iværksætteri i Køge. Det er uanset om du er i opstartsfasen med din virksomhed eller allerede har mange års erfaring som iværksætter.  

Vi ser frem til at byde dig velkommen i gruppen og skabe et endnu mere berigende iværksættermiljø i Køge Kommune. 

Kontakt os, og lad os få en snak om, hvad vi kan gøre for din virksomhed