Connect Køge – din indgang til netværk, viden og udvikling

Fonden Connect Køge er en erhvervsdrivende fond, som løser opgaver for Køge Kommune for et fast årligt driftstilskud. Vores opgaver kan overordnet beskrives sådan:

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores gratis services og tilbud til virksomhederne i Køge Kommune. Vil du være en del af et stærkt, lokalt erhvervsnetværk – så læs mere her.

Kontakt os

Vores kompetente erhvervskonsulenter tilbyder vejledning og erhvervsservice til virksomheder i Køge Kommune. Ydelserne er gratis og tilgængelige for alle virksomheder i kommunen. Vi hjælper med alt fra lokalesøgning og opstart af egen virksomhed, til sparring om forretningsudvikling og vejleder om finansiering, eksport, tilskud mm.

Vi tilbyder vejledning og sparring til iværksættere og selvstændige omkring opstart af virksomhed og forretningsudvikling. Vi samarbejder med grundskoler, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser om iværksætteri og entreprenørskab, og er desuden driftsleder for innovationsmiljøet Vækstfabrikken Køge.

Vi driver Connect Køge Business Club, som er et nystartet medlemsbaseret fagligt netværk for ambitiøse virksomheder. Vi laver spændende arrangementer og faciliterer stærke netværk mellem medlemmerne. Aktiviteterne i netværket er medlemsfinansierede og forbeholdt foreningernes medlemmer.

Mød teamet bag Connect Køge

Lær menneskerne bag Connect Køge at kende.
Allan Munch
Direktør

Allan Munch står i spidsen af Connect Køge og har ansvaret for driften og den daglige ledelse. Hans ansvarsområder er:

- Interessevaretagelse
- Strategiudvikling og - opfølgning
- Bestyrelsesbetjening
- Daglig ledelse af Connect Køge
- Opstart af netværksinitiativer

Christine Lindvang
Specialkonsulent

Christine Lindvang arbejder med betjening af bestyrelse og repræsentantskab samt projektledelse. Hendes arbejdsområder er:

- Connect Køges bestyrelse
- Køge Erhvervsudviklingsråd (repræsentantskab)
- Procesdesign
- Projektkoordinering – og ledelse

Mette Heilberg Fischer
Relations Manager

Mette Heilberg Fischer er Relations Manager og daglig leder for TeamErhverv, som har fokus på netværk og erhvervsrettede projekter.

Mettes arbejdsområder er:
- Forretningsudvikling
- Connect Køge Business Club
- Projektledelse
- Lærling- og ElevNetværk
- Women With Purpose

Signe Bæksted
Destinationsudvikler og projektleder

Signe Bæksted arbejder med turisme- og destinationsudviklingen i Køgeområdet. Hendes arbejdsområder er:

- Udvikling og eksekvering af turismestrategi
- Projektledelse
- Event management

Ulla Dahrup
Turistkonsulent

Ulla Dahrup er en del af VisitKøge og giver dagligt turister i Køge en serviceminded velkomst i turistburauet. Hendes arbejdsområder er:

- Opstart af netværk
- Tovholder og annoncesælger for Køges turistbrochure
- GuideDanmark
- Administrator
- Projektopgaver

Cecilie Lei Fønss
Digital marketing manager (På barsel)

Cecilie Lei Fønss står for de digitale medier hos Connect Køge og VisitKøge. Hendes arbejdsområder er:

- Udvikle og eksekvere til sociale medier
- Indsamle data fra vores sociale medier
- Nyhedsbrev
- Hjemmeside
- Hjælpe med ad hoc-opgaver ifm. projekter

Liza Kjær Andersen
Erhvervskonsulent

Liza er erhvervskonsulent og den daglige leder af Vækstfabrikken i Køge. Hendes arbejdsområder er:

- Facilitator af diverse events og arrangementer
- Udvikling og drift af elev- og lærlingenetværket
- GDPR

Signe Thanning
Journalist og projektleder

Signe Thanning er journalist og projektleder og har ansvaret for PR og presserelaterede opgaver.

Signes arbejdsområder er:
- Strategisk kommunikation
- Erhvervs- og turismeudvikling
- Connect Køge Business Club
- PR og presse
- Tekstforfatning

Hos os kan du få

  • Fortrolig vejledning, så du kan komme videre med din virksomhed eller din opstart af virksomhed.
  • Viden og inspiration gennem vores arrangementer.
  • Iværksætteruddannelse, hvor du bliver rustet til livet som selvstændig.
  • Henvisninger til andre offentlige eller private rådgivere.
  • Hjælp til at finde samarbejdspartnere og finansieringsmuligheder.
  • Hjælp til at flytte din virksomhed til Køge kommune.
  • Adgang til leje af kontorplads i et moderne kontormiljø.

 

Uanset om du er iværksætter eller driver en etableret virksomhed, kan du hos os få sparring, adgang til netværk, viden og henvisninger til de rette specialister.

Vi giver dig inspiration og gode råd med på vejen. Lige fra lavpraktik til strategi, fra lokale til nationale eller internationale overvejelser.

Se mere