Connect Køge – din indgang til netværk, viden og udvikling

Fonden Connect Køge er en erhvervsdrivende fond, som løser opgaver for Køge Kommune for et fast årligt driftstilskud. Vores opgaver kan overordnet beskrives sådan:

Vores kompetente erhvervskonsulenter tilbyder vejledning og erhvervsservice til virksomheder i Køge Kommune. Ydelserne er gratis og tilgængelige for alle virksomheder i kommunen. Vi hjælper med alt fra lokalesøgning og opstart af egen virksomhed, til sparring om forretningsudvikling og vejleder om finansiering, eksport, tilskud mm.

Vi tilbyder vejledning og sparring til iværksættere og selvstændige omkring opstart af virksomhed og forretningsudvikling. Vi samarbejder med grundskoler, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser om iværksætteri og entreprenørskab, og er desuden driftsleder for innovationsmiljøet Vækstfabrikken Køge.

Vi driver Connect Køge Business Club, som er et nystartet medlemsbaseret fagligt netværk for ambitiøse virksomheder. Vi laver spændende arrangementer og faciliterer stærke netværk mellem medlemmerne. Aktiviteterne i netværket er medlemsfinansierede og forbeholdt foreningernes medlemmer.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores gratis services og tilbud til virksomhederne i Køge Kommune. Vil du være en del af et stærkt, lokalt erhvervsnetværk – så læs mere her.

Kontakt os
Job hos Connect Køge

Mød teamet bag Connect Køge

Lær menneskerne bag Connect Køge at kende.
Allan Munch
Direktør

Allan Munch står i spidsen af Connect Køge og har ansvaret for driften og den daglige ledelse. Hans ansvarsområder er:

- Daglig ledelse af Connect Køge
- Strategiudvikling og - opfølgning
- Bestyrelsesbetjening
- Interessevaretagelse
- Opstart af netværksinitiativer
- Tiltrækning af virksomheder og kapital

Christine Lindvang
Specialkonsulent

Christine Lindvang arbejder med betjening af bestyrelse og repræsentantskab samt projektledelse. Hendes arbejdsområder er:

- PA
- KEUR/Bestyrelse
- Midtbystrategier
- Grundtvigs Kulturfestival
- Made in Køge

Mette Heilberg Fischer
Relations Manager

Mette Heilberg Fischer er Relations Manager og daglig leder for TeamErhverv, som har fokus på netværk og erhvervsrettede projekter. Mettes arbejdsområder er:

- Forretningsudvikling
- Connect Køge Business Club
- Projektledelse
- Lærling- og ElevNetværk
- Women With Purpose

Liza Kjær Andersen
Erhvervskonsulent

Liza er erhvervskonsulent og den daglige leder af Vækstfabrikken i Køge. Hendes arbejdsområder er:

- Vækstfabrikken
- Iværksætteri
- RaketVækst
- Lærling- og ElevNetværk
- Velkomstbrev
- GDPR

Line Lundsgaard
Line Lundsgaard
Udviklingskonsulent og projektkoordinator

Line har fokus på at styrke og fastholde interessen for erhvervsuddannelserne i Køgeområdet og er projektkoordinator for Lærepladsfællesskabet med dertilhørende underliggende projekter.
Hendes arbejdsområder er:

Hendes arbejdsområder er:
- Lærepladsfællesskabet
- Lærlingenetværk
- Praktikpladsgarantien
- Tovholder for BioTech Education Center
- Ad hoc opgaver i relation til Fonden Connect Køges øvrige virke

Søren - om os
Søren Lindquist
Erhvervskonsulent

Søren har solid erfaring med virksomhedskontakt og netværk. Søren er tovholder for bl.a. contentplan til Connect Køge Business Club, og han medvirker ved onboarding af nye medlemmer. Sørens arbejdsområder er:

- Connect Køge Business Club
- Vejledning til iværksættere
- Finansiering og tilskudsmuligheder til erhvervsudvikling
- Made In Køge (Nytårskur)

Ulla Dahrup
Turismekonsulent

Ulla Dahrup står for turist bureauet, guidede ture og kanoudlejningen. Ullas arbejdsområder er:

- VisitKøge butikken
- Turist-infosteder
- Guidede-ture og kanoudlejning
- FerieFonden
- Administrator

Signe Thanning
Signe Thanning
Kommunikationsansvarlig og presseansvarlig

Signe Thanning er journalist og projektleder
med ansvaret for PR og presserelaterede opgaver. Signes arbejdsområder er:
- Strategisk kommunikation
- PR og presse
- Tekstforfatning
- Markedsføring og branding af Køge
- Annoncer
- Made in Køge

Cecilie Lei Fønss
Digital marketing manager

Cecilie Lei Fønss står for de digitale medier hos Connect Køge og VisitKøge. Hendes arbejdsområder er:

- Udvikle strategi, Facebook annoncer og dataanalyse på sociale medier
- VisitKøges Facebook og Instagram
- Connect Køges hjemmeside, LinkedIn og Facebook
- Connect Køges nyhedsbrev

Pernille Kofoed Pedersen
SoMe-konsulent (tidsbegrænset)

Pernille arbejder med de digitale medier hos Connect Køge og VisitKøge. Hendes arbejdsområder er:

- Connect Køges hjemmeside, FB og LI
- VisitKøges FB og IG
- Ad hoc opgaver i relation til Fonden Connect Køges øvrige virke

Hos os kan du få

  • Fortrolig vejledning, så du kan komme videre med din virksomhed eller din opstart af virksomhed.
  • Viden og inspiration gennem vores arrangementer.
  • Iværksætteruddannelse, hvor du bliver rustet til livet som selvstændig.
  • Henvisninger til andre offentlige eller private rådgivere.
  • Hjælp til at finde samarbejdspartnere og finansieringsmuligheder.
  • Hjælp til at flytte din virksomhed til Køge kommune.
  • Adgang til leje af kontorplads i et moderne kontormiljø.

 

Uanset om du er iværksætter eller driver en etableret virksomhed, kan du hos os få sparring, adgang til netværk, viden og henvisninger til de rette specialister.

Vi giver dig inspiration og gode råd med på vejen. Lige fra lavpraktik til strategi, fra lokale til nationale eller internationale overvejelser.

Se mere

Kontakt os