Behandling af personoplysninger hos Connect Køge

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

At Fonden Connect Køge er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig. Vi har også oplysninger om dig, hvis du tidligere har haft et møde med Fonden Connect Køge eller tidligere Køge Erhvervsservice, har deltaget i et af vores arrangementer, er tilmeldt vores nyhedsbrev, eller har været i dialog med os.

At du er velkommen til at kontakte Liza Kjær Andersen – Telefon: 20 52 94 04 – Mail: lka@connectkoege.dk

At formålet med behandling af dine personoplysninger er:

  • at skabe vækst og udvikling i Køge og for Køges erhvervsliv
  • at bistå virksomhederne med at skabe flere lokale arbejdspladser
  • at vejlede og henvise virksomheder til yderligere rådgivning
  • at udbrede og fastholde kendskabsniveauet til Køge og omegn som turistby sammen med VisitKøge
  • at holde dig orienteret om nyheder om byen, dens erhvervsliv, turistmål, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner f.eks. Supersygehuset

At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er udførelsen af en opgave i samfundets interesse og herunder i overensstemmelse med Erhvervsfremmeloven – kapitel 6 § 12 og 13. Samtidig er behandlingen nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsøvelse som Connect Køge har fået pålagt jf. en kontraktlig forpligtelse med Køge Kommune samt aftalen om dit køb af billetter.

At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige oplysninger som navn, kontaktdetaljer og arbejdssted.

At nogle af vores databehandlere er beliggende udenfor EU/EØS – f.eks. i USA, og de amerikanske databehandlere er på den af EU Kommissionen godkendte EU-US Privacy Shield liste.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har indsigts- og rettelsesret.

Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle personoplysninger 3 kalenderår efter seneste kontakt, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

Du har ret til begrænsning af behandling.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk