fbpx

Sammen skal vi gøre Køgeområdet til en vinderkommune

Direktørens hjørne

Ingen gider at være med på et taberhold! Lad os derfor sammen udfolde Køgeområdets fantastiske muligheder for vækst og udvikling og skabe en VINDERKOMMUNE. En kommune kendt for stærke fællesskaber, med en levende købstad med vinderbutikker overalt i kommunen!

Udgangspunktet til det er godt. Køgeområdet kan bare så meget, og jeg tror på, at vi med et stærkt sammenhold og fuld fokus på opgaven kan udfolde områdets unikke potentialer for vækst og udvikling. Det handler grundlæggende om, at vi sammen – kommune og erhvervslivet, skal arbejde målrettet for at skabe stærke, konkurrencedygtige lokale virksomheder. For uden dem,  er der ikke mange penge til udflugter i børnehaven, nye bøger til folkeskoleeleverne, bedre forhold for de ældre – eller alle de andre velfærdsgoder, som politikerne gerne vil dele ud til borgerne.

Et lokalt erhvervsliv, der skaber arbejdspladser – og dermed skattekroner i kommunekassen – er en forudsætning for, at kommunerne kan tilbyde borgerne den bedste service. Så kommunen og virksomhederne har en klar fælles interesse i, at der er gode lokale forhold for virksomhederne i kommunen. Arbejdspladser og velfærd i en kommune hænger uløseligt sammen.

Vi ved, at konkurrenceevnen i kommunen er altafgørende for både vækst og trivsel. Og vi ved, at sammenhold er fundamentet for succes!

At skabe en vinderkommune kræver altså, at vi alle – borgere, virksomheder og offentlige institutioner – arbejder målrettet sammen mod et fælles mål. Et stærkt sammenhold bygger på tillid mellem mennesker. Og tillid kommer af at have en stærk følelse af at kunne tro og stole på eller regne med nogen eller noget. Og denne tilstand med tillid starter for mig med kommunikation og inddragelse. Når vi som Fonden Connect Køge inviterer til dialog, lytter vi til virksomhedernes behov og ideer. Vi søger at skabe rum for konstruktiv debat og innovative løsninger. En vinderkommune er ikke kun defineret ved sin økonomiske vækst, men også ved sin evne til at inkludere og engagere alle borgere i beslutningsprocesserne.

Et andet vigtigt aspekt er samarbejde på tværs af kommunen og erhvervslivet. Vi skal alle føle os som partnere med et fælles ansvar for kommunens udvikling. Gennem partnerskaber kan vi skabe synergier, der gavner alle. For eksempel kan samarbejde mellem lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner sikre, at vi uddanner unge mennesker til de job, der efterspørges i vores kommune.

Derudover spiller frivillighed en central rolle – for at blive vinderkommunen. Når du, jeg og vores medarbejdere engagerer os i frivilligt arbejde, skaber de ikke kun værdi for andre, men også en stærkere følelse af fællesskab og ejerskab. Frivillige initiativer kan være alt fra sociale projekter til miljøtiltag, og de er alle med til at styrke vores sammenhold.

Endelig er det vigtigt at fejre vores succeser sammen. Når vi opnår noget stort sammen i kommunen, skal vi være tydeligere til markere det og anerkende de kræfter, der har bidraget. Det styrker ikke kun moralen, men også vores fælles identitet. Lokale festivaler, sportsbegivenheder og kulturelle arrangementer er alle fantastiske anledninger til at samles og fejre vores fælles bedrifter.

Altså sammen kan vi skabe en vinderkommune, hvor alle føler sig som en del af noget større. Ved at bygge broer, fremme dialog og fejre vores fælles succeser, kan vi sikre en bæredygtig og blomstrende fremtid for vores kommune.

Lad os stå sammen og gøre vores kommune til et forbillede for resten af landet.