fbpx

Fremtidens bæredygtige arbejdsplads

Social bæredygtighed spiller på mange måder en vigtig og central rolle, når det omhandler fremtidens arbejdskraft.

De nye teknologier og en verden i digital forandring gør, at ambitiøse virksomheder er nødt til at tage stilling til, hvordan strategier om social bæredygtighed integreres. Dette for at sikre, at virksomhedens påvirkning af “menneskelige interessenter” såvel interne som de eksterne er optimale. Det handler om at være en attraktiv og mangfoldig arbejdsplads både nu, men også på længere sigt.

Men hvilke tiltag er nødvendige? Og hvordan fremmes en sund virksomhedskultur med høj trivsel og et godt arbejdsmiljø?

Hos entreprenørvirksomheden CH Byg A/S, beliggende i Borup, har man ved forskellige tiltag taget aktiv stilling til social bæredygtighed.

”I CH BYG er det vigtigt for mig, at vi skaber et inkluderende arbejdsmiljø, hvor vi opmuntrer til kontinuerlig læring. Her er det afgørende, at vi fremmer trivsel samtidig med, at det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde. Essentielle faktorer er først og fremmest et åbent og ærligt samarbejde, hvor god kommunikation bidrager til gensidig respekt og engagement,” fortæller Adm. Direktør Christina Wiemann, der har en klar holdning til. hvordan man inkorporerer worklife-balance til fordel for både de ansatte og virksomheden.

”For medarbejderne skal der være balance imellem arbejde og privatliv, og vi tilbyder fleksible arbejdsordninger, der er tilpasset den enkelte medarbejder. De ansatte har også mulighed for karriereudvikling såsom træning og uddannelse, så de kan vokse og udvikle sig både personligt og fagligt.”

I CH Byg er der fastlagt et ambitiøst mål for de kommende år, som skal sikre den fortsatte vækst og positionen som den fortrukne aktør i byggebranchen.

”Vi arbejder målrettet for at reducere vores miljøpåvirkning og fremme den grønne omstilling. Vi har stort fokus på digitalisering og generativt AI, der er uomgåelig ift. fremtidens arbejdsmarked. Derudover er diversitet og inklusion i min optik med til at berige vores arbejdsmiljø, og det er en stor styrke, at vi i CH Byg kommer med forskellige baggrunde og perspektiver, hvor vi sammen værner om fællesskabet og den tillid, som vi har opbygget til hinanden.”

Holistisk ledelse og medarbejderinvolvering

Som ejerleder er man ligeledes nødsaget til at have en helhedsorienteret tilgang til fremtidens bæredygtige arbejdsplads, hvis man fortsat skal kunne tiltrække nye og fastholde nuværende medarbejdere.

Peter Dahlgaard der ejer og driver Anlægsgartnerfirmaet Dahlgaard ApS har med sin holistiske ledelsesstil formået at forandre og tilpasse sin virksomhed efter nutidens arbejdsmarked, hvor han ved kreativitet og innovation både inkluderer det enkelte menneskes behov og samtidig driver en kvalitetsbevidst virksomhed med fokus på udvikling og vækst.

”For at skabe en attraktiv arbejdsplads ser jeg det som noget helt essentielt, at medarbejderne har medindflydelse i hverdagen og føler sig inkluderet. Alle de ansatte er tilknyttet et selvstyrende team, hvor de ud fra et given regelsæt løser deres opgaver. Det er endda dem selv, der er med til at ansætte nye kollegaer, hvilket kun har bidraget positivt og skabt et stort engagement blandt alle medarbejderne,”siger Peter Dahlgaard, der inden virksomheden blev stiftet tilbage i 2008 tidligere, har gjort karriere indenfor Søværnet.

”Min karrieremæssige baggrund indenfor Forsvaret har på mange måder formet den nuværende virksomhedskultur og ikke mindst min ledelsesstil. Jeg kommer fra en fastlagt måde at arbejde på, og det var for alvor efter mit første RaketVækst forløb i 2016, at jeg fik øjnene op for nye ledelsesmæssige metoder. Virksomheden er i konstant udvikling, og det er mine medarbejderes store indsats, der gør, at vi fortsat har nye og spændende ambitioner for fremtiden.”

Peter Dahlgaard har netop ansat tidligere forretningsudvikler i Erhvervshus Sjælland Carsten Lindschmidt i Anlægsgartnerfirmaet Dahlgaard ApS.

”Det er med stor glæde, at Carsten Lindschmidt er tiltrådt som CEO, da han på mange måder kan bidrage med stærke ledelses- og procesorienterede kompetencer. Vi er allerede i fuld gang med at implementere nye projekter herunder etablering af en ny udviklingsgruppe bestående af medarbejdere, som er bredt repræsenteret fra alle forretningsområder.”

Klik her og læs mere om succesfulde ejerledere, der har deltaget i RaketVækst

Christina Wiemann, Adm. Direktør i CH Byg A/S

Peter Dahlgaard, ejerleder af Anlægsgartnerfirmaet Dahlgaard ApS