fbpx

Opråb fra fabriksdirektør: Lad os få opført den statsvej nu så vi sikrer det lokale erhvervslivs fremtid  

Køge fra oven

Fabriksdirektør for CP Kelco Jørn Stryger har fuldt diskussionen i mere end 30 år. Opførelsen af statsvejen mellem Stevns og Sydmotorvejen er fortsat heftigt debatteret, og selvom det lokale erhvervsliv i adskillige år har efterspurgt handling, er der endnu ikke truffet en endelig beslutning.

Siden først i halvfemserne har jeg fuldt diskussionen tæt omkring den omstridte statsvej. Er det ikke snart på tide at få gjort noget ved det? 

Dette spørgsmål er fabriksdirektøren ikke alene om. Jørn Stryger er endvidere bestyrelsesformand for Connect Køge og har daglig kontakt med det lokale erhvervsliv, der ligesom ham savner, at man fra politisk side hurtigst muligt træffer en afgørelse.

”Som jeg ser det, er der et stort behov for en omfartsvej, hvis vi skal sikre, at vi også i fremtiden fortsat skal kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og bevare den lave arbejdsløshed i Køge Kommune. Det nytter simpelthen ikke noget at fortsætte med at trække beslutningen i langdrag. Vi er nødt til at handle nu.

Jeg har fuld tillid til, at de ansvarlige politikere på området og Vejdirektoratet på baggrund af faktuelle data træffer den mest hensynsfulde beslutning, når valg af linjeføring forhåbentlig snart ligger på plads. Jeg har stor forståelse for, at en ny omfartsvej vil være uhensigtsmæssig for de berørte parter, men trafikpropperne bliver kun værre henover de næste mange år, hvis vi ikke gør noget ved problemet. Vi har i den grad brug for en omfartsvej, der kan lette de trafikale knudepunkter, så byzonerne i Køge ikke blokeres af den tunge trafik. Især vejene ved Comwell Køge Strand og Værftsvej er blokeret af trafikken både om morgenen og sidst på eftermiddagen.” udtaler Jørn Stryger og fortsætter:

”Som fabriksdirektør hos CP Kelco er jeg – ligesom andre erhvervsledere – meget opmærksom på, at vi fortsat bliver set som en attraktiv arbejdsplads med et stærkt socialt fællesskab og gode medarbejderforhold. Men dette gør det langt fra alene. Som lokal virksomhed har det nemlig enorm stor betydning at have en tillokkende infrastruktur, der på mange måder kan være den afgørende faktor, når nye medarbejdere enten til- eller fravælger en potentiel ny arbejdsplads. Med det in mente håber jeg virkelig, at de lokale politikere både i Køge og Stevns finder fælles fodslag i en snarlig opførelse af den nye statsvej. Jeg ser det kun som en styrke, hvis man som nabokommune står sammen og derved skaber de bedste forudsætninger for at bo og arbejde i lokalområdet.”

Allan Munch direktør for Connect Køge mærker også den stigende efterspørgsel fra det lokale erhvervsliv, der i adskillige år tålmodigt har ventet på, at der bliver truffet en beslutning omkring statsvejen.

”Jeg er så privilegeret, at jeg på daglig basis har tæt kontakt og dialog med et bredt udsnit af alle vores engagerede virksomheder og driftige iværksættere. Når jeg besøger virksomheder, er de alle stolte – små som store – af at ligge i Køgeområdet. Den følelse skal de helst bevare og have lysten til at investere deres fremtidige vækst med fortsat base i lokalområdet. Og i den sammenhæng er det altafgørende, at man fra politisk side lytter nøje til erhvervslivet, som står klar til at videndele og debattere, hvordan vi sammen styrker vores position som en af Danmarks mest attraktive erhvervsområder. Her er beliggenhed og udbygning af infrastrukturen uomgåelig, hvis vi fortsat skal fastholde og tiltrække nye virksomheder til Køgeområdet,” afslutter Allan Munch.