fbpx

Elev- og LærlingeNetværk udvides med flere aktiviteter

Behovet for faglært arbejdskraft i Køge kommune er stadig stigende både inden for den private og offentlige sektor. Udfordringen ligger bl.a. i, at ca. hver femte af de unge søger en erhvervsuddannelse i Køge kommune. Regeringens målsætning omkring at mindst 30 % af de unge skal søge en erhvervsuddannelse i 2025 bliver derfor svær at nå uden fokuserede indsatser.

Hos Køge Kommune og Connect Køge er man særlig opmærksom på udfordringen, hvor man i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv søger viden og sparring omkring hvilke initiativer, der skal til for at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

En af de bærende kræfter bag Elev- og LærlingeNetværket er Murermester Jimmy Jacobsen, der bl.a. har været med til at søsætte projektet. Som selvstændig erhvervsdrivende har han en klar holdning til, hvorfor det har sådan en stor betydning, at man som elev eller lærling har en social tilknytning til andre unge i lokalmiljøet inden for den faglærte branche.

”Hele min virksomhed er bygget op på tillid og relationer. Selvfølgelig skal man som faglært også kunne sit håndværk, men hvis man ikke har andre ligesindede at dele sin hverdag med, så kan det blive svært at fastholde interessen og gennemføre sin uddannelse. I folkeskolen havde man et socialt sikkerhedsnet, men når den tid er ovre, så bliver man spredt fra alle vinde og har ikke længere den tryghed og andre unge omkring sig,” fortæller Jimmy Jacobsen og fortsætter:

”Derfor gør det mig også varm om hjertet, når lokale virksomheder sender deres elever og lærlinge afsted til arrangementerne. På den måde viser virksomhederne, at de interesserer sig for, at de unge trives på arbejdspladsen samtidig med, at mester gør det muligt, at de unge kan danne nye sociale relationer, de kan få gavn af senere i livet – uanset om det er privat eller karrieremæssigt.”

Elev og LærlingeNetværkets første sociale arrangement blev afholdt i efteråret 2022, og siden dengang har interessen været stor både blandt de lokale virksomheder i Køgeområdet og de unge på tværs af erhvervsuddannelserne.

 

Faglært arbejdskraft: fremtidens udfordring 

Mette Wigand Bode, formand for Køges Kommunes Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, ser en stor værdi i at videreføre Elev og LærlingeNetværket, da man fra politisk side er særdeles opmærksom på fremtidens udfordringer omkring manglen på faglært arbejdskraft. 

”Det er med stor glæde, at vi fortsætter projektet omkring Elev- og LærlingeNetværket, da vi ønsker at give de unge de mest optimale betingelser for at vælge en erhvervsuddannelse og færdiggøre den. Her er det vigtigt, at vi som kommune rækker ud og inddrager det lokale erhvervsliv for at vi sammen kan lykkedes med opgaven. Det er derfor helt afgørende, at virksomhederne bakker op og engagerer sig ved f.eks. at sende deres elever og lærlinge afsted til arrangementerne. Derudover er det utrolig prisværdigt, når virksomhedsejere deltager og fortæller de unge, hvordan deres egen rejse har været, og hvad der faktisk er muligt med en faglig uddannelse,” udtaler Mette Wigand Bode, der samtidig kan afsløre et helt nyt initiativ i forlængelse af Elev- og LærlingeNetværket.

Det nye delprojekt hedder Lærepladsfællesskabet, som opbygges til at være et stærkt lokalt partnerskab af virksomheder, der har interesse i at fremme de erhvervsfaglige brancher.

Indsatsen koncentrerer sig om tiltag for tiltrækning og fastholdelse af elever og lærlinge i uddannelse og praktik i Køge kommune.

 

Opbakning fra erhvervslivet

I Connect Køge ser man frem til at videreføre både Elev- og LærlingeNetværket samt det nye initiativ Lærepladsfællesskabet.

”Siden vores første elev og lærlinge-arrangement tilbage i oktober 2022 har jeg oplevet en spirende nysgerrighed fra det lokale erhvervsliv. Vi er utrolig taknemmelige for, at så mange virksomheder har stillet deres elever og lærlinge til rådighed og har set værdien i at give de unge en unik mulighed for at mødes på tværs med andre fra de faglærte brancher,” fortæller Allan Munch, direktør for Connect Køge.

”Når jeg taler med virksomhedsejere, oplever jeg, hvor vigtigt det har været for dem at være en del af et socialt netværk under deres uddannelse. For mange har dette været med til at sikre deres fremtidige jobs, da man allerede har fået en relation til hinanden. Vi håber, at Lærepladsfællesskabet kan være en brugbar aktør og iværksætte initiativer, der hjælper lokalsamfundets unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt der er et aktivt socialt fællesskab under uddannelsen, eller om der er en ledig læreplads. 
De rammer vil vi gøre alt, hvad vi kan for at skabe – hvor vi fortsat vil række ud til det engagerede erhvervsliv.”