fbpx

Køge by har alle muligheder for at blive fremtidens levende handelsby 

Direktørens hjørne bymidte strategi

Direktørens hjørne

Prøv at forestil dig Køge Torv, Strædet og Køge midtby fyldt med mennesker, summen af liv i gader og byrum, der klinger af snak og latter. Ja, det kan lyde som et ønskescenarie, men det kan skam blive virkelighed, hver dag året rundt i Køge by. Det kræver en god strategi for Køge bymidte, der samler relevante interessenter omkring at finde vejen til en vinderby.

Vi ser, at detailhandlen i byen er særdeles udfordret i dag. Den stigende nethandel, ændret forbrugsvaner, større tilbøjelighed henimod mere genbrug og oplevelser, er alt sammen tendenser, der sætter pres på bymidtens aktuelle funktion. Fakta er, at Køge by er historisk hårdt ramt af butiksdød og affolkede byrum. Hvis det fortsætter, kan det være ødelæggende for lokalmiljøet. Fællesskabet svækkes og den økonomiske vækst bremses, når vores hyggelig bymidte forvandles til et mennesketomt byrum, og det skaber nervøsitet hos de handelsdrivende og beboerne.

Og det er vigtigt med en levende bymidte. Bymidten er stedet, hvor de lokale borgere møder hinanden. Det er her byens identitet skabes ved at forankre den historisk, arkitektonisk og kulturelt. Det giver borgerne stolthed og et tilhørsforhold. Man kan sige, at bymidten har stor symbolsk betydning. Både for borgerne, dem som driver virksomhed, men også for gæsterne, der besøger den. Bymidten signalerer, om det er et godt sted at bo, holde ferie eller placere sin virksomhed. Det handler om byens image.

Hvis det emmer af lukketid, er det et tydeligt signal om, at her er det ikke værd at slå rødder eller investere sine penge. Faktisk har undersøgelser vist, at et attraktivt byliv skaber en værdiforøgelse af boligerne i lokalområdet på helt op til 30%. Derfor er det også helt afgørende, at man som by sætter alle sejl ind på at få skabt en sund og bæredygtig bymidte. En attraktiv destination som folk rent faktisk har lyst til at bruge deres tid og penge på.

Kan det så lade sig gøre at genoplive bymidten? Ja, faktisk ser vi i dag flere byer, der er inde i en positiv udvikling med at få vendt den negative spiral og få mere byliv tilbage til bymidten. Men det kræver først og fremmest en fælles holdindsats og ikke et mindst et dedikeret team, som arbejder ambitiøst med at udvikle byen. Konkret er der gode erfaringer med brug af BID (Business Improvement District) en effektiv frivillig samarbejdsmodel i bymidten, som har vist sig god til at styrke samskabelse og byliv. Modellen egner sig godt, hvis der ønskes fokus på handlinger og samskabelse i bymidten.

Det er altid en god ide at søge inspiration fra andre byer, der kan være med til at skabe en levende bymidte i Køge by med vinderbutikker – og dernæst gøre det som kræves f.eks. gennem et ”Handlingskatalog”, som bl.a. benyttes i Kolding. I en længere periode har vores lokale detailhandlen allerede peget på, at der skal være styr på basisforholdene, som gør det nemt og attraktiv at være gæst og borger i midtbyen.

Det handler om bedre skiltning, flere offentlige toiletter, gennemsigtige parkeringsforhold og attraktive byrum. Men det har endnu ikke ført til handlinger. Derfor bydes den kommende midtby- og turismestrategi meget velkommen med et oprigtigt ønske om at få fælles retning og handlingsplan for udvikling af bymidten. Ja, Køge midtby fortjener en fælles stærk vision for dens udvikling, som bygger på et fasttømret sammenhold på tværs af alle interessenterne – beboerne, de forretningsdrivende, grundejerne, foreningerne, det øvrige erhvervsliv, byens gæster og lokalpolitikere.

Endelig er det vigtigt at se nærmere på, at byens rolle i fremtiden ikke blot skal være handel med varer. Den skal facilitere møder mellem mennesker og tilbyde unikke og personlige oplevelser. Det skal være et sted, hvor alle aldre mødes og føler sig velkommen. Ikke kun med det formål at handle, men med det formål at skabe helhedsoplevelser. Bymidten skal være et sted, hvor vi søger hen, når vi vil underholdes og være sociale, og så skal den kunne tilbyde et samspil mellem noget, som koster penge og noget som ikke gør.

Stimulanserne for skabelse af en levende bymidte er summen af både store og små indsatser, som skal ses i en større sammenhæng med elementer som et aktivt handelsliv, et rigt kulturliv, en kombination af private og offentlige servicefunktioner, oplevelser på flere tidspunkter af døgnet, grønne miljøer med plads til rekreation og bevægelse samt værdifulde kultur- og bygningsmiljøer.

Ja, der er nok at tage fat på, og fremtiden ser lys ud for fortsat at få en stærk og levende bymidte i Køge by til fællesskabets bedste!