fbpx

Er din arbejdsplads klar til de nye lovkrav?

Affaldssortering

Bliv en del af et pilotprojekt og få gratis hjælp med affaldssortering

Køge Kommune har igangsat et pilotprojekt, som skal hjælpe lokale virksomheder med at kunne leve op til de lovkrav, der trådte i kraft i januar 2023.

Din virksomhed kan således gratis tilmelde jer projektet, og dermed opnå professionel hjælp til at indrette jeres affaldssortering, så I overholder lovkravene.

For at deltage i pilotprojektet, skal I være med på at dele jeres erfaringer med andre lokale virksomheder.

Lyder det interessant for din virksomhed, eller har du yderligere spørgsmål? Kontakt Rikke Killeen på rikke@econet.dk eller 25 25 65 54.

Tilmeldingsfrist er d. 12. juni 2023.

Hvordan foregår udvælgelsesprocessen?

De tre virksomheder udvælges af affaldsteamet hos Køge Kommune efter udløb af tilmeldingsfristen.

Selvom I ikke bliver valgt til pilotvirksomhed, kan I stadig få hjælp til jeres implementering. Senere på året planlægger Køge Kommune at invitere lokale virksomheder på besøg hos de tre virksomheder, som har fået hjælp med en fuld implementering.

Hvad er formålet med projektet?

Pilotprojektet handler om, at tre lokale virksomheder kan få gratis, professionel hjælp til at komme helt i mål med at omstille sig de nye lovkrav, der er til affaldssortering hos virksomheder i Danmark. Disse tre virksomheder klædes godt på, så de i deres proces er med til at samle viden og erfaringer, der senere vil kunne inspirere og hjælpe andre lokale virksomheder. 

Pilotprojektet har dermed til formål at afføde en lokal viden, som vil hjælpe virksomhederne på tværs af hinanden.

”Hos Køge Kommune vil vi gerne hjælpe vores lokale virksomheder med at imødekomme de nye lovkrav. Vi ser projektet som en genvej til en nemmere implementering for vores lokale virksomheder og vil opfordre alle til at melde sig som pilotvirksomhed eller deltage i de kommende møder hos de virksomheder, som bliver valgt som pilotvirksomheder”, udtaler Teamleder og virksomhedsambassadør hos Køge Kommune, Susan Bladt.

Som en del af projektet, vil der således også afholdes møder, hvor pilotvirksomhederne deler deres erfaringer med affaldssortering og give gode råd. Til møderne deltager Køge Kommune som medvært, og det vil være nemt og gratis for andre virksomheder at deltage.

Tidspunkter for møderne følger efter sommerferien.

Hvad er baggrunden for projektet?

Det er ikke bare borgerne i Køge, der skal omstille sig til en ny hverdag med langt mere affaldssortering. Siden nytår skal alle virksomheder også sortere deres husholdningslignende affald i de samme 10 affaldstyper som de private husholdninger.

Det betyder, at de selv skal indgå en aftale med en renovatør om afhentning af affald og finde plads til flere nye affaldsbeholdere.

Find materiale om affaldssortering til at hænge op i din virksomhed på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk/affald-jord/affald.

Hvad indebærer den nye lov?

I januar 2021 trådte en revideret affaldsbekendtgørelse – BEK nr. 2512 af 10.12.2021 – i kraft. Det betød blandt andet, at alle virksomheder inden 2023 skulle være i stand til at affaldssortere i de samme 10 fraktioner, som private husholdninger sorterer i.

De 10 fraktioner er: Mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, tekstilaffald, farligt affald og restaffald.

Kommunerne forpligtes til at øge tilsyn med virksomhedernes affaldssortering allerede fra i år. Men fra 2025 skal hver 15. virksomhed udtrækkes til administrativt tilsyn og hver 75. virksomhed til fysisk tilsyn. Og fra 2027 skal hver 3. virksomhed udtrækkes til administrativt tilsyn og hver 15. virksomhed til fysisk tilsyn. For dem der ikke overholder loven, kan der gives bødestraf.

Baggrunden for den øgede fokus på affald til genanvendelse er rodfæstet i et politisk ønske om et grønnere Danmark og en klimaneutral affaldssektor i 2030.

Læs mere på her…