fbpx

Virksomheder skriger efter faglært arbejdskraft

Direktørens hjørne

Virksomheder skriger efter faglært arbejdskraft. Behovet er derfor stort for at få flere unge fra Køge kommune til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse (EUD). Tallene viser, at i 2022 søgte 24,2% af eleverne fra 9. og 10. kl. med bopæl i Køge Kommune en erhvervsuddannelse. Det er flot og en stigning på 2,1% ift. året før. Men slet ikke nok og der er forsat et stykke vej op til 2030 målsætningen om at nå 30%. Et mål vi skal nå, for at kunne dække det antal af faglærte, der forventes at forlade arbejdsstyrken de kommende år.

Altså der skal ske noget.

Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) har derfor også taget initiativ til en række aktiviteter; En Køge model med fokus på flere unge i erhvervsuddannelse. Det handler om tre indsatser og et princip.

1. indsatsområde. Oprettelse af et Elev- og lærlingenetværk Køge. Connect Køge, EUD og kommunen samarbejder om at skabe et stærkt socialt netværk for elever og lærlinge. Det sker på tværs af fag og brancher og skal være mindst lige så tiltrækkende, som de sociale arrangementer på øvrige ungdomsuddannelser.
Effekt: Øget fastholdelse og bedre rekruttering.
Status: Læs mere om netværket her.

2. Indsatsområde. Sikre praktikpladser til alle.
En opgave der skal løses i tæt samarbejde mellem Connect Køge, EUD og virksomhederne (nye praktikværter).
Effekt: Markedsføring og bedre rekruttering.
Status: Skal iværksættes

3. Indsatsområde. Vise de gode jobs og karriereveje for faglærte. Connect Køge vil finde og vise gode eksempler på spændende jobs og karriereforløb. Dette til inspiration.
Effekt: Øget fastholdelse og bedre rekruttering.
Status: Skal iværksættes

Alle indsatser bygger på princippet om, at I Køge skal vi gøre det enkelt og gøre det ud fra eleven/lærlingens og virksomhedernes ønsker og behov. Vi søsætter ikke nye tiltag, uden vi forinden har spurgt og undersøgt for behovet og indholdet hos modtageren.

Personligt forventer jeg en meget spændende proces de kommende år med Køge modellen. Vi skal gøre det enkelt at tiltrække og fastholde unge til EUD. Vi får succes, hvis alle lige fra grundskole, forældre, kommune, EUD og virksomhederne spiller positivt med og godt sammen. En central opgave for Connect Køge, bliver at skabe det gode samspil.

Nu skal ærmerne smøges op.

De bedste hilsner
Allan Munch – Direktør hos Connect Køge