fbpx

Ny erhvervspolitik er på vej i Køge Kommune og nyt stærkt fagligt erhvervsnetværk blomstrer op

Direktørens hjørne

En stor tak skal lyde fra mig til Køge Kommune, som netop har iværksat en proces frem mod en
ny erhvervspolitik. Målet er at have en ny erhvervspolitik klar ultimo 2023 gældende for de næste 4 år.

Alle skal vide, at det er en meget vigtig proces, som Køge Kommune nu skyder i gang og vil gennemføre for at nå frem til en stærk og bæredygtig erhvervspolitik.

Husk, at erhvervspolitikken sætter rammen og indholdet, der vil være definerende for fremtidens konkurrenceevne i Køge kommune.

Udgangspunktet er perfekt. Køge Kommune har en ideel beliggenhed med god infrastruktur og stærke virksomheder. Vi har i dag stor beskæftigelse og historisk lav ledighed (1,7% i dec. 2022). Retningen må være at udfolde Køge Kommunes mulighedsrum og styrke Køgeområdets position som et kraftcenter for fremtidens vækst og udvikling på Sjælland.

Ambitionen kan være at gøre Køge kommune til et af Danmark mest attraktive områder at drive virksomhed i og ud fra på et bæredygtigt grundlag.

Det er afgørende vigtigt, at vi får dine input og virksomhedens behov med i processen. Derfor afvikler Connect Køge sammen med Køge kommune to dialogmøder hhv. 22. marts og 27. marts med det formål at afdække virksomhedernes behov og ønsker til fremtidens erhvervsudvikling.
Det hele kædes sammen ved en fælles drøftelse og temadag d. 25. maj, hvor Køge Kommune inviterer erhvervslivet til Erhvervstopmøde.

Nu er ærmerne smøget op. Vi tager fat og du hører fra os og bliver indbudt til at give din mening og ønsker til fremtidens erhvervspolitik.

Vi ses til input og debat om fremtidens erhvervsudvikling i Køge kommune.

De bedste hilsner
Allan Munch,

Direktør hos Connect Køge