Nomineret til Iværksætter-prisen

Sanispaces – Drømmen om det bedste indeklima

Sponsoret af

Se begrundelse

Nomineret til Iværksætter-prisen

Iværksætterne Peter Harwith og Henrik Hilker etablerede i juni 2020 virksomheden Sanispaces. 

Drømmen opstod i første omgang på baggrund af Peters tidligere karriere indenfor sundhedssektoren. 

”Jeg har arbejdet i udlandet i 15 år, hvor jeg i adskillige lande har udviklet hjælpemidler til ældre og handicappede indenfor plejeområdet. Her var jeg vidne til, hvor dårligt et indeklima folk var udsat for. Efter disse oplevelser satte jeg mig for at ville gøre noget for at skabe nogle bedre vilkår,” fortæller Peter, der er CEO i virksomheden og er uddannet ingeniør.

Sammen med sin forretningspartner Henrik gik de i gang med at udvikle en luftrenser, der kan fjerne bakterier, vira og skimmelsvamp i de rum, hvor den er opsat. Efter Corona-krisen har de valgt at fokusere mere på CO2 reduktion af både ude- og indeklima.

”Vi har derfor videreudviklet maskinen, så den bliver mere intelligent. Nu kan den også effektivt fjerne CO2, indendørs, når den fx monteres i et ventilationsanlæg og i røggasser, når den tilsluttes industrielle og maritime skorstene. Vores nye maskiner vil derfor på én gang kunne rense luften og skabe et sundere inde- og udeklima,” siger Henrik. 

 

Ude godt, men hjemme bedst

Både Peter og Henrik har boet adskillige år i udlandet, men i årenes løb har de fundet ud af, hvor meget de familiære relationer betyder for dem.

”Det er altafgørende at have en støttende familie, når man er iværksætter. Begge vores forældre bor i Køgeområdet, og de bliver naturligvis ikke yngre. Vores familier er ligeså vigtige som arbejdet. Derfor var der heller ikke nogen tvivl om, at det var det helt rette at vende hjem,” forklarer Peter.

Ligesom Peter er Henrik drevet af idéen om at skabe noget, som kan gavne og påvirke andre menneskers liv i en sundere retning.

”Vi er begge forældre, og kan vores nyudviklede maskine sikre vores børn en sundere fremtid, så er det det hele værd,” fortæller Henrik.

 

Køge på verdenskortet

De to visionære iværksættere har af flere årsager valgt, at deres virksomhed og fremtidige produktion skal ligge i lokalområdet.

”Det giver en helt særlig tryghedsfølelse at drive vores virksomhed i en by som Køge. Både Peter og jeg ser et væld af forretningsmæssige muligheder. Vi håber, at vi kan være med til at sætte Køge på verdenskortet,” fortæller Henrik.

Virksomheden har i dag et tæt samarbejde med Teknologisk Institut, der hjælper iværksætterne dem med at verificere deres testresultater. 

”Vi er i fuld gang med at finde lokale samarbejdspartnere samt søge fondsmidler, så vores nye innovative maskine kan sættes i produktion og implementeres,” afslutter Peter.