Nomineret til Årets virksomhed

CH Byg A/S

Sponsoret af

Se begrundelse

Nomineret til Årets virksomhed

CH Byg udfører restaurerings- og renoveringsarbejde, og har specialiseret sig inden for fredede og bevaringsværdige bygninger. Virksomheden har et bredt kendskab til og erfaring med gamle håndværkstraditioner og materialer, og bidrager dermed til at værne om den danske kulturarv.

 

Det siger juryen:

CH BYG A/S insisterer på at arbejde målrettet mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid i alle led af opgaveløsningen, såvel som alle dele af byggebranchen. Medarbejdertrivsel og diversitet er samtidig et fundament for deres særlige evne til nytænkning og en positiv bundlinje.

 

Vi har talt med : Adm. Dir. Christina Wiemann

Hvad er passionen bag? 

Vores mission er at vi skal levere effektiv byggestyring og håndværk af højeste kvalitet med respekt for mennesker og miljøet.

Vi går meget op i at være en arbejdsplads hvor der gøres en indsats for at medarbejdernes hverdag hænger sammen, så man kan fungere godt som det hele menneske. Det kalder på forståelse for folks forskellige behov, så vidt det overhovedet er muligt – og at vi forsøger at få individuelle behov til at passe sammen med det vi samlet set skal præstere i ugens løb. 

 

Hvor findes arbejdsglæden? 

”De menneskelige værdier fylder hos os – og vi gør meget ud af at alle skal føle sig lige og inkluderet, uanset alder, køn, etnicitet eller med hvilke særlige interesser og input man byder ind med. Udover at hylde mangfoldigheden og byde høj diversitet velkommen er vi optaget af at sikre, at hverdagen byder på spændende udfordringer, bl.a. ved at uddelegere ansvar. Nogle trives med meget ansvar, andre med mindre, men når alle 55 ansatte i organisationen tager sin andel af det samlede ansvar, smitter det positivt af på trivslen og på motivationen – og dermed den samlede arbejdsglæde.”  

 

Hvad giver Køgeområdet? 

”For os er Køgeområdet især stedet vi rekrutterer medarbejdere fra. Langt de fleste i organisationen er lokale, og vi glædes over at området byder på mange dygtige og kompetente faglærte bygningshåndværkere, som ovenikøbet brænder særligt for at arbejde med bevaringsværdige bygninger. Det betyder jo ikke de ikke kan og vil arbejde med mere traditionelle håndværksopgaver, men arbejdet med fredet og bevaringsværdigt byggeri er noget helt særligt og kræver både en interesse og særlige kompetencer, eller viljen til at lære det gennem uddannelse – og det oplever vi at vores organisation er meget motiveret for.”