fbpx

Direktørens hjørne: Fokus på Grøn vilje og fremtiden for Køgeområdet

STC i Guinness rekordbog som verdens første biodiversitetstransportcenter

Det er vildt. Og det hele handler om ”Vild med vilje” for at omdanne Skandinavisk Transportcenter (STC) ved Køge til verdens første biodiversitetstransportcenter, og dermed kan STC være på vej i Guinness Rekordbog. Sagen er, at den meget entreprenante og engagerede idémand til projektet – speditør og medejer Ove Søltoft fra JN Spedition –  er gået sammen med den ansvarlige for Grøn Omstilling i Køge Kommune – Jacob Skjødt Nielsen – om at få omlagt traditionelle græsplæner til biodiversitetsområder. Det gør de ved at lade naturen vokse vildt og forbedre transportcentrets biodiversitet. Formålet er at sikre flere og større levesteder til planter og insekter. Fakta er, at en velplejet græsplæne er et meget ringe levested for insekter og de dyr – især fugle-der lever af insekter. STC dækker 250 hektar (2,5 mio. kvadratmeter), og 10 procent heraf svarer til det areal, som virksomhederne på STC ikke udnytter til bygninger og parkeringspladser m.m. Projektets mål er at omdanne de 10 procent – altså 25 ha – til biodiversitetsarealer. Oveni kommer Køge Kommunes egne arealer på transportcenteret.


Ove Sølvtoft udtaler, at biodiversitet er sund grøn fornuft, fordi en almindelig fin velpasset græsplæne reelt er en ørken for de fleste arter. De eneste, der bruger grønne græsplæner – ud over golfspillere – er stankelben og stankelbenslarver. Græsplæner skal vandes og gødes, og den skal klippes med jævne mellemrum. Det koster penge og belaster miljøet, mens biodiversitetsområder i stor udstrækning passer sig selv. Det er win-win for verden, vores børn, naturen, insekter og bier og fugle og mennesker. What’s not to like, siger Ole Søltoft – der også er bestyrelsesformand i JN Spedtion. Ole Søltoft fremhæver, at det er utroligt vigtigt, at biodiversitetsprojekter sker i et tæt samarbejde mellem kommuner og private virksomheder – og for den sags skyld private borgere. Når både offentlige og private interesser arbejder sammen om biodiversiteten, er det nemlig muligt at opnå den skala, der skal til for, at det virkeligt har effekt.

Projektet har fået så stor opbakning, at Køge kommunes borgmester Maria Stærke håber på, at kommunen bliver kåret til Danmarks Vildeste Kommune.

Vigtigt, at du holder øje med planer for dit nærområde?
Køge kommunes fremtidige udvikling er lige nu til forslag i Kommuneplanen 2021-33. Det betyder, at du kan komme med kommentarer til kommuneplanen frem til d. 3. september. Planen indeholder rammerne for udvikling af kommunens arealer, byer, landsbyer, veje m.m. for de næste 12 år. Derudover indebærer det også retningslinjer for, hvordan vi skal passe på bl.a. naturen, landskaberne og kulturmiljøet.

Det er derfor vigtigt, at du holder øje med, hvad der kan ske i dit nærområde. Du kan deltage i borgermødet i dag torsdag d. 19. august kl. 19, hvor byrådet inviterer til en debat om Køge Kommunes udvikling. Du kan både møde fysisk op uden tilmelding i Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge eller være med online på en lytter, hvor debatten livestreames via denne side. Og du kan frem til d. 3. september give din mening til kende ved at sende dit Høringssvar via denne side.

På erhvervsområdet ønsker Køge Kommune en ny og stærk erhvervsprofil, der bygger på kommunens historie og identitet og på vores nuværende styrkepositioner inden for transport og logistik, handel og kontor. Derudover skal de nye muligheder udnyttes, der følger det kommende Universitetshospital. Temaerne for den nye erhvervsprofil er således slået an, men skal underbygges og udfoldes i det videre arbejde. Derfor vil Connect Køge og Køge Kommune i de kommende år i samarbejde udarbejde en markedsanalyse, som skal gøre os alle mere klogere på vores muligheder og udfordringer.

Køge Kommune ønsker også at udarbejde en erhvervspolitik, som har til formål at sikre, at Køge Kommune:

  • Fortsat opleves som et attraktivt sted at drive virksomhed
  • Aktivt understøtter virksomhedernes grønne omstilling
  • Tager bestik af markante megatrends inden for erhvervs- og teknologiudviklingen som fx øget automatisering, kunstig intelligens, øget internethandel og individuelle produkter, kobling mellem udviklings- og produktionsmiljøer, hjemflagning af produktionsarbejdspladser mv. og indretter både sin erhvervsservice og sit udbud af erhvervsarealer efter erhvervslivets ændrede behov.


Det videre arbejde med erhverv kommer også til at indebære udarbejdelse af et kommuneplantillæg, hvor Køge Kommune vil:

  • Undersøge behovet for at ændre planrammerne for gamle erhvervsområder
  • Undersøge behovet for nyudlæg til erhverv i Køge Kommune
  • Starte en dialog med Bolig- og Planstyrelsen om mulighederne for at ændre planrammerne for Bjæverskov Vest samt at udlægge nye erhvervsarealer ved Herfølge Syd. Dette vil kræve en Fingerplanrevision,
  • Vurdere mulighederne for etablering af en kombiterminal.