fbpx

Direktørens hjørne: Din succes er vores succes og Vækst

Skrevet den 20/5 2021. Et par gange om måneden kan du her på hjemmesiden læse “Direktørenes hjørne”, som handler om budskaber og holdninger til aktuelle erhvervsrettede temaer. Denne gang handler “Direktørens hjørne” om “Din succes er vores succes” og vækst.

Kære virksomhed. Din succes er vores succes!

Mit og Connect Køges mål er at gøre det endnu bedre at drive virksomhed i Køgeområdet. Vi ønsker ganske enkelt, at du har succes! Vejen dertil er et godt og konstruktiv samarbejde med dig, og vi skal ikke være bange for at dele viden og indsigter. Erfaringen er, at jo mere vi deler viden, desto rigere bliver vi alle gennem inspiration og virkelyst. Derfor byder vi op til et samarbejde om at skabe de mest optimale betingelser for vækst og din virksomheds udvikling. Vi skal samarbejde om at fjerne bøvl og dyrke dine muligheder i dagligdagen. Vi skal samarbejde om, at du opnår det, du vil for fremtiden med virksomheden.

Din ambition er vores mission, og sammen kan vi realisere Køgeområdets dynamik og mange muligheder for stærk erhvervsudvikling. Vores tilgang er at lytte til og forstå dine muligheder samt udfordringer. Lad os hjælpes ad med at skabe resultater. Kontakt mig eller mine dygtige medarbejdere. Del dine gode idéer og synspunkter, og tøv ikke med at spørge om hjælp.

Du kan også altid kontakte os i Connect Køge for gratis, professionel sparring og få hjælp til opstart af virksomhed, køb af erhvervsjord og ved løsning af komplekse byggesager eller andre større udviklingsplaner. Du kan også ringe, hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig for at få svar på netop dit spørgsmål. Vi er altid klar til at hjælpe dig 24-7. Ring på tlf. 6915 6171.

Vi vil VÆKST!

En vigtig del af Connect Køges indsats er også at påvirke til gode erhvervsforhold. Vi holder udviklingsmøder, hvor du ved åbne møder kan gå i dialog med ledelsen af Køge Kommune om erhvervsudviklingen i Køgeområdet. Business Breakfast i sidste uge på Junckers er et godt eksempel på dialogmøde og netværk mellem Kommunens ledelse og erhvervslivet. Netop fra dette morgenmøde blev udtrykt en stærk, fælles interesse i at skabe endnu mere vækst og udvikling i Køge. Så støt op om netværk og projekter, og brug løs af de muligheder, vi giver dig. Få også gerne besøg af borgmesteren og jeg, som meget gerne kommer ud på virksomhedsbesøg. Ring endelig til mig på 3083 1077, hvis du ønsker besøg af mig eller borgmesteren.

HUSK, at STÆRKE VIRKSOMHEDER kræver en STÆRK KOMMUNE. Altså Køge Kommune skal kunne tilbyde et stærkt og sundt lokalt erhvervsklima. Det handler om, at Kommunen er tilgængelig og nem at få fat i, når det gælder. Kommunen skal også tilbyde hurtig og kompetent sagsbehandling. Og Kommunen skal give god og rettidig information til virksomheder. Vi er ikke helt i mål med dette endnu – men på rette vej😉! Især er det super glædeligt, at Køge Kommune arbejder målrettet med ”En Indgang” funktionen, hvor der skabes sammenhænge og ”kunden i centrum” løsninger ift. dine og erhvervslivets behov. Erhvervslivet skal møde medvind og hjælp fra alle steder i Kommunen. Hjælp gerne Kommunen på vej, og send mig dine oplevelser med Kommunen – gode som dårlige. Husk, at desto mere vi deler viden, desto bedre og rigere bliver vi.

Handelsliv vil have strategi for bymidtens fremtid

Vores udgangspunkt er godt. Ny analyse om virksomhedsdynamikken i Køge kommune viser, at antallet af nyetablerede virksomheder i Q1 2021 i Køge kommune var 172. Det er 45 flere virksomheder, end der blev etableret i Q1 2020, svarende til en fremgang på 35,4%. Til en sammenligning blev der i Region Sjælland etableret 1.924 virksomheder i Q1 2021. Det er 184 flere virksomheder i Q1 2020, hvilket svarer til en fremgang på 10,6%. Fremgangen i Køge er især sket indenfor byggeri og handel.

Det er vigtigt med kommende vækst at fastholde et stærkt handelsliv i Køge. Køge har altid været en handelsby og endda med garanti, da byen fik købstadsrettigheder i 1288 – men måske allerede i slutningen af 900 tallet, hvor Harald Blåtand opførte Vikingeborgen lidt vest for Køge by. Handel har altid været af stor betydning for en by, og i dag er butikslivet af afgørende betydning for byens identitet, for mulighederne for at fastholde og tiltrække nye borgere.

Connect Køge driver også en dialoggruppe med Køge Handel og udvalgte politikere om at styrke handlen i Køge. Vi arbejder målrettet med at styrke basis for handelslivet. Det handler f.eks. om bedre parkeringsforhold, udeservering, legepladser, toiletforhold og skiltning m.m. Videre arbejder vi ud fra seneste detailhandelsanalyse fra ICP, som bl.a. peger på følgende spørgsmål, der kan arbejdes med:

  • har bymidten det rigtige mix af butikker, caféer og andre servicetilbud? Og hvordan er balancen mellem kædebutikker og unikke butikker?
  • kan turismen udnyttes bedre?
  • hvordan kan kunsten og kulturen tænkes ind i bylivet?
  • kan bymidten organiseres bedre?
  • er det muligt at forbedre åbningstiderne og markedsføringen af Køge?

Gode emner som dialoggruppen allerede har godt fat i. Dertil er du også meget velkommen til at give dine input på debatmødet i næste uge, hvor Køge Handel søger fælles strategi for handelslivet. Se mere ved klik her.

Skriv et svar