fbpx

Direktørens hjørne: COVID-19 status og når verden åbner

Skrevet den 12/2 2021. Et par gange om måneden kan du her på hjemmesiden læse “Direktørenes hjørne”, som vil handle om budskaber og holdninger til aktuelle erhvervsrettede temaer. Denne gang handler “Direktørens hjørne” om hvordan Køgeområdet står i forhold til COVD-19, og hvad gør vi, når verden igen åbner.

COVID-status for Køgeområdet, uge 6-2021

 

Siden årsskiftet har kun få bedt om vores hjælp med søgning af hjælpepakkerne. Oplevelsen er, i lighed med andre steder i Danmark, at virksomhederne også påvirkes forskelligt i Køgeområdet. Groft sagt mærker ca. 1/3 af Køges virksomheder omsætningsfremgang under Corona, ca. 1/3 er upåvirkede omsætningsmæssigt, og ca. 1/3 af virksomhederne har haft omsætningstab og svigtende indtjening. Men selv inden for samme brancher er der væsentlige forskelle.

Fra 9. marts 2020 og frem til 18. januar 2021, er der i Køge kommune godkendt statslige ”hjælpepakker til selvstændige” for 742 personer med i alt 48,5 mill. kr., ”Hjælpepakker til lønomkostninger” for 363 virksomheder omfattende i alt 3.246 medarbejdere til kr. 109,5 mill. kr., og ”Hjælpepakker til faste omkostninger” for 198 virksomheder for i alt 26 mill. kr. Nogle virksomheder kan godt have fået både hjælp til både lønomkostninger og til faste omkostninger. Endvidere er der givet ”Hjælpepakker til aflyste arrangementer” til 5 arrangementer i Køge kommune med i alt 1,4 mill. kr. Endelig er der søgt om ”Arbejdsfordeling” fra 26 virksomheder for i alt 86 medarbejdere.

Vedr. minkfarme har der ”kun” været én minkfarm i kommunen.

—>Altså samlet 185,5 mill. kroner er gået til statslige hjælpepakker til Køgeområdet. Det er på niveau med omkringliggende kommuner.

På ledighedssiden har Køge p.t. ca. 1.400 forsikrede ledige jobsøgende, svarende til en ledighedsprocent på 3,7 mod landsgennemsnittet på 4,5 %. Langt de fleste ny-ledige kommer heldigvis fortsat i nyt job igen inden for de første 6 måneder af deres ledighed trods Covid-19. Dog gemmer der sig nogle skyggetal i hvor stor en andel af de 363 virksomheder, som har søgt lønkompensation, der i sidste ende desværre bliver nødt til at afskedige.

Hvad gør du, når verden igen åbner?

Godt forberedt er halvt fuldendt – et velkendt og meget rigtigt udtryk. Jeg synes dog, at den aktuelle nedlukning gør det vanskeligt at forberede sig godt. For hvilken fremtid skal du, og jeg, og områdets virksomheder præcis gøre sig klar til? Det er et super relevant spørgsmål, hvad sker der, når verden igen åbner? Det ved ingen med sikkerhed, da ingen af os har prøvet at være i en pandemi før. Altså vi ingen erfaring på feltet. I denne situation vælger jeg at forberede mig ud fra, hvad der mest sandsynligt vil ske. Og jeg tror på tre vigtige ting, man kan forberede sig på:

1). For det første tror jeg på, at vores nuværende onlinemøder og hjemmearbejde vil fortsætte i vid udstrækning efter genåbning af landet. Teknologien har vist sig brugbar. Derfor vil jeg allerede nu aftale med mine medarbejdere, hvordan distancearbejde bedst kan tilrettelægges hos os i en fremtidig hverdag. I den proces skal vi også selv trimme vores egne digitale vaner og digitale systemer.

2). Dernæst hører jeg på turismeområdet, at mange danskere lige nu sidder hjemme og surfer rundt på nettet for at få inspiration til deres næste ferie. En ferie som formentlig igen bliver i Danmark. Samtidig ved vi, at mange danskere i stigende grad går efter specielle og autentiske rejseoplevelser og meget gerne oplevelser ude i naturen. HOV, det giver os muligheder her i Køgeområdet. NETOP nærhed til skov, strand og by er noget af det, vi kan tilbyde. Derfor skal vi lige nu være på dupperne og forberede en markedsføring på bl.a. SoMe, som rammer vores ”potentielle” kunder, mens de søger efter nye oplevelser. Kort sagt, skal gæsterne nemt kunne finde og lade sig inspirere af Køgeområdets fortræffeligheder både som destination for naturoplevelser og/eller hyggetur rundt i middelalderbyens charme. Har du forslag til forbedringer på turisme feltet, hører jeg gerne fra dig.

3). Endelig er min sidste forberedelsespunkt at bruge tiden lige nu til bedst muligt at skabe overblik over de mange større arrangementer, som der forventeligt vil komme frem i vores området, når vi kan samles på ny. Tanken er at koordinere indsatsen og undgå, at vi ødelægger hinandens gode initiativer ved at lægge dem til gennemførelse på samme tid og sted. Vi går efter en ”klog” genåbning med plads til gode fælles aktiviteter i passende tempo.