Velkommen til Xnovo Technology

I Connect Køge Business Club ser vi frem til samarbejdet med vores nye medlem Xnovo Technology ApS og direktør Erik Lauridsen.

Xnovo Technology er en forskningsbaseret teknologivirksomhed, stiftet i 2012 af Erik Lauridsen og Professor Henning Friis Poulsen fra DTU Fysik.

Forretningsidéen byggede oprindeligt på en egenudviklet metode til at skabe detaljeret billeddata af emner gennem avanceret røntgen. Xnovo Technology er stadig ene om i verden at praktisere denne særlige fremgangsmåde, gennem et patent der rækker mange år ud i fremtiden, med firmaet Carl Zeiss som en af de største kunder og samarbejdspartnere.

Med røntgenmetoden kan man forudse styrken i f.eks. metal – og dermed også blive i stand til at se hvor der kan opstå brud på et senere tidspunkt. Det er viden, der er særdeles brugbar for f.eks. flyindustrien og andre store industriproducenter, der har behov for at kende denne type data.

I dag udgør udviklingsprojekter inden for avanceret røntgen godt halvdelen af virksomhedens opgaver, mens AI og Big Data løsninger fylder den anden del af ordrebogen, som er i kraftig vækst.

Xnovo Technology er en global virksomhed og kunderne er primært udenlandske og består af forskningsmiljøer på universiteter samt store industrivirksomheder. Med forventning om fortsat vækst har man fremtidssikret basen i Køge med rammer, hvor der er plads til at vokse og udvikle sig yderligere i.

De 24 medarbejdere har alle en højt specialiseret baggrund inden for det naturvidenskabelige område, som f.eks. Ph.d. i fysik eller kemi samt andre er computerscience eksperter med ganske særlige kompetencer. De rekrutteres fra hele verden, og i dag er der hele 10 forskellige nationaliteter ansat i organisationen.

Den høje diversitet i forhold til nationalitet hyldes i virksomheden, da det bidrager til et mangfoldigt og inspirerende arbejdsmiljø.

Klik her og læs mere om Xnovo Tehnology: https://xnovotech.com

Se alle medlemmer
Xnovo Erik Lauridsen