Uddanner mennesker til alle steder i livet

Køge Handelsskole og direktør Stig Johansen bydes velkommen som medlem af Connect Køge Business Club.

Køge Handelsskole er sat i verden for at uddanne og danne mennesker til at komme godt videre i fremtidens merkantile erhvervsliv. Som en af de største uddannelsesinstitutioner inden for det merkantile område, uddanner skolen med omkring 200 ansatte unge på ungdomsuddannelserne Handelsgymnasiet HHX, EUX Business og EUD Business. Skolens KHS Kompetence tilbyder desuden et bredt udvalg af kompetenceudviklende kurser til voksne. Uddannelser og kompetencer, der bidrager til udviklingen af både mennesker, erhvervsliv og samfund.

På Køge Handelsskole er der et særligt fokus på at udvikle det hele menneske. Elever og kursister udstyres med viden og nye kompetencer ud fra skolens merkantile profil, som er kernekompetencer inden for økonomi, sprog, handel og iværksætteri. Disse færdigheder er direkte anvendelige i hverdagen, hvad enten det drejer sig om unge, der forberedes til voksenlivet gennem en ungdomsuddannelse, eller voksne, der ønsker at vedligeholde og udbygge deres kompetenceniveau. Desuden lægger Køge Handelsskole vægt på et tæt samarbejde med erhvervslivet for at sikre, at uddannelserne er så praksisnære som muligt.

”Vores vigtigste ressource er vores dygtige medarbejdere, som med stor dedikation hver dag spiller sammen på tværs som i et tandhjul. Vi stræber efter at give de studerende det absolut bedste slutprodukt, en værdiskabende kompetenceudvikling og en oplevelse af at blive mødt som menneske,” understreger Stig Johansen.

Som 2030-verdensmålsskole vægter bæredygtighed højt på Køge Handelsskole. Fokus er ikke kun på målbare aspekter som madspild, energiforbrug og CO2-regnskaber med videre – men også på vigtigheden af at skabe et læringsmiljø, hvor der er fokus på at møde omverdenen med respekt og empati samt en oprigtig vilje til at bidrage til at alle trives.

Læs mere om Køge Handelsskole her: https://khs.dk

Se alle medlemmer
Køge Handelsskole Stig Johansen_PR