Alle har ret til at føle sig trygge

Vi byder Ubbely Krisecenter og indehaver Liselotte Ubbesen velkommen som medlem af Business Club.

Ubbely Krisecenter er en tryg base for voldsramte og hjemløse kvinder og deres børn. På to forskellige lokationer i Køge og én i Stenløse tager de imod kvinder, som har været udsat for vold, uanset om formen for vold har været af fysisk, psykisk, material, økonomisk eller seksuel karakter eller i form af stalking.

Som krisecenter er det altoverskyggende formål at give kvinderne en følelse af tryghed og sikkerhed, og uanset om opholdet på stedet varer én dag eller over længere tid, er det vigtigste, at de hér kan sænke skuldrene og tage paraderne ned, så fokus kan flyttes til at komme positivt videre i livet.

Udover den trygge og sikre base tages der, i den individuelle hjælp, altid udgangspunkt i den enkelte kvinde og eventuelle børns behov, ud fra en holdning om, at man hjælper bedst ved at tilpasse sig præcis den enkeltes situation, ønsker behov. Det er ifølge Liselotte Ubbesen ganske enkelt helt nødvendigt at målrette indsatsen for at give den korrekte hjælp.

”Det er altid med øje for den enkelte kvinde og eventuelle børn, vi agerer. Hos os mener vi nemlig, at det er vigtigt ikke at sætte folk i kasser. Det er afgørende, at hjælpen tilbydes målrettet,” fortæller Liselotte Ubbesen.

Stedets indretning er hjemlig, og der er lagt vægt på at skabe en ramme, hvor man både kan foretage sig ting i fællesskab, men også trække sig tilbage og være sig selv, hvis det ind imellem foretrækkes. Samtidig er der taget hensyn til at skabe rum og plads til at stedets dedikerede personale, som består af terapeuter, pædagoger, socialrådgivere og vejledere mfl., kan udfolde sig optimalt i det daglige.

De tre lokationer rummer i dag knap 20 medarbejdere. På sigt er der ambitioner om at vokse med flere krisecentre, i et passende tempo, hvor det giver mening og kan opfylde et behov.

Læs mere om Ubbely Krisecenter her: https://ubbelykrisecenter.dk

Se alle medlemmer