Velkommen til Mølbak Landinspektører A/S

I Connect Køge Business Club glæder vi os til samarbejdet med vores nye medlem Mølbak Landinspektører A/S og ejer Jens Kristian Mølbak.

Mølbak Landinspektører A/S er en af landets førende landinspektørvirksomheder, der siden 2000 har udført en lang række opgaver både lokalt, nationalt og internationalt.

Disse opgaver er bl.a. inden for rådgivning af fast ejendom, byudvikling af nye områder, arealerhvervelse, udstykning, kystsikring, digitale kortløsninger, eksproprieringsopgaver for offentlige- og statslige institutioner samt traditionelle opmåling- og afsætningsopgaver for private og erhvervsrelaterede formål.

Hos Mølbak Landinspektører A/S er det altafgørende, at opgaverne uanset omfang og kompleksitet altid bliver udført med størst mulig præcision med overholdelse af kundens projektplan ned til mindste detalje.

For at kunne mestre og imødekomme kundens ønsker og behov har Mølbak Landinspektører A/S naturligvis en højt kvalificeret og engageret medarbejderstab, der som teknologiske frontløbere sætter en stor ære i at levere et ordentligt produkt hver eneste gang!

Dette har betydet, at virksomheden i dag har en bred portefølje af især offentlige og statslige styrelser herunder Banedanmark, DSB, Jernebyen, By & Havn, København og Køge Kommune samt en lang række andre kommuner i Danmark.

Herudover bidrager Mølbak Landinspektører A/S til udvikling af interessante byområder og infrastrukturprojekter såsom Carlsberg Byen, Jernbanebyen, den nye bydel Nærheden i Høje-Taastrup, Køge Nord, Borup, Femern-forbindelsen og adskillige kystsikringsprojekter.

På det internationale marked er virksomheden ligeledes repræsenteret, hvor man bl.a. i Rumænien har mere end 50 ansatte. Her rådgiver man lokale virksomheder og institutioner i forhold til ejendomsregistreringer mm.

Siden 2017 har Mølbak Landinspektører A/S været ISO-certificeret i den internationale standard for kvalitetsledelsessystemer. Ved denne certificering arbejder virksomheden målrettet på en fortsat styrket kvalitetsledelse, hvor grundlæggende principper og arbejdsgange konstant optimeres for at bevare sin ledende position som en af Danmarks største rådgivende landinspektørvirksomheder.

Klik her og læs mere om Mølbak Landinspektører A/S: https://molbak.dk

Se alle medlemmer