Velkommen til Hans Følsgaard A/S

I Connect Køge Business Club byder vi velkommen til vores nye VIP-medlem Hans Følsgaard A/S og CEO Bent Madsen.

Hans Følsgaard A/S er global tech-virkomhed, der udvikler, producerer og leverer kundespecifikke løsninger og egne brands til kunder i hele verden inden for, industri og infrastruktur, såsom vedvarende energi, kraftteknik, telekommunikation og transport.

Hans Følsgaard har gennem mere end 100 år formået konstant at tilpasse forretningen til markedstendenserne, hvilket har været medvirkende til at drive en organisk vækst, som i kombination med opkøb har skabt en sund forretning.

En lige så afgørende faktor for vækstrejsen er medarbejderne, som man har stort fokus på. Følsgaard har en unik virksomhedskultur præget af omsorg for hinanden, trivsel og arbejdsglæde. Hans Følsgaard beskæftiger 110 medarbejdere og omsatte i 2022 for 826 mio. kr.

Virksomheden med hovedkontor i den Hvide By i Køge har en afdeling i Ry og kontorer i Norge, Sverige, Tyskland, Kina og Indien.

Som socialansvarlig virksomhed har det afgørende betydning for Hans Følsgaard A/S, at man som koncern bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling. Derfor har virksomheden særligt udvalgt fem ud af de 12 Verdensmål, som de målrettet engagerer sig i herunder mål 5 – Ligestilling mellem kønnene, mål 7 – Bæredygtig energi, mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur, mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion og mål 13 – Klimaindsats.

Med disse konkrete indsatser ønsker Hans Følsgaard A/S aktivt at bidrage til den grønne omstilling og håber, at deres engagement kan inspirere andre globale partnere og kunder til at øge deres bæredygtige initiativer, som en del af deres forretningsstrategi.

Siden 2012 har Hans Følsgaard A/S desuden været medlem af UN Global Compact, som er verdens største frivillige initiativ for virksomheders brug af samfundsansvar, der skal fremme ansvarlig virksomhedsadfærd og har netop også tilsluttet sig SBTi (Science Based Targets-initiativet).

Klik her og læs mere om Hans Følsgaard A/S: https://www.folsgaard.com

Se alle medlemmer
Bent - medlem