fbpx

Når vi nu taler om ressourcer, skal vi så også tale om PtX i Køge?

Direktørens hjørne PtX

Fælles hjælpeindsats for Ukraine – koordinationsmøde d. 23. marts

Ukraine bombes og op mod 3 mio. mennesker er snart på flugt fra krig, død og ødelæggelser. Det er helt utrolig triste nyheder fra Ukraine, og situationen er meget ulykkelig. Her hos os mærker vi prisstigninger og knaphed på ressourcer, men det er absolut intet i forhold til den uvished og ulykke, som har ramt ukrainerne. Jeg tror personligt på, at situationen i Ukraine ikke eskaleres og kan nå en fredelig løsning ad diplomatiets vej. Det vil dog tage tid – måske måneder, og vi vil på den anden side stå med en ny verdensorden og markante skel og indelukkethed i Europa. Men der vil ikke komme en stor krig. Inden al dette sker, skal vores fulde fokus være på at bidrage og hjælpe ukrainerne. I den sammenhæng er det en stor glæde at opleve danskernes aktuelle stærke vilje og lyst til at ville modtage og hjælpe ukrainerne bedst muligt. Det er lige fra lokale borgere, virksomheder og frivillige organisationer, der står klar og byder sig til. Succes med det opnår vi bedst med at stå sammen og koordinere vores hjælp og bistand. Det er også baggrunden for, at Køge Kommune inviterer til koordineringsmøde med byens frivillige hjælpeorganisationer. Jeg kan kun opfordre dig, som borger eller virksomhedsejer, at deltage onsdag den 23. marts. Læs mere her. Klik her

Lad os få Køgeområdet som epicenter for fremtidens PtX produktion
Krigen i Ukraine har forstærket forsyningskrisen og skabt en energikrise. Følgevirkningen er endnu mere pres på eksekvering af den grønne omstilling f.eks. mere vindkraft og heraf afledte dansk Power-to-X.

Det er nu, vi skal være vågne i Køgeområdet. Sagen er, at de naturlige forhold synes optimale her i Køge kommune for, at vi kan være epicenter for produktion af store mængder grøn energi/brændstof baseret på vindenergi. Vi får store vindparker i Køge Bugt. Strømmen fra dem kommer til at gå i land lige syd for Køge og transformeres ved Bjæverskov. Og tæt på her har vi et kæmpe transportcenter med masse af lastbiler, som skal flytte gods ind til en hovedstad. Dertil ligger det hele tæt på motorvej, togbane og havn. Meget taler for, at vi kan have storskala-produktion af PtX. Altså det er nu, at vi skal nærlæse og se ind den politisk aftale om en Power-to-X-(PtX)-strategi med en dedikeret, national brintstrategi, som kom i denne uge. Dejligt at viljen er til stede i Danmark for at gå forrest, når det gælder brint og grønne brændstoffer. Nu skal vi have, at Køgeområdet følger med, byder sig til og skaber mest muligt værdi ud af statens nye tilskudsordning på 1,25 mia. kr. i form af et statsligt udbud til brintproduktion.