fbpx

Sejlene er snart sat for etablering af flydebro i Køge inderhavn

Connect Køge er næsten i mål med at skaffe finansiering til flydebroen i inderhavnen. Og med dannelsen af den nye forening Køge Inderhavns Aktivitetslaug, kan det indledende arbejde med at søsætte drømmen om flydebroen sættes i gang.

Ambitionen med flydebroen er at skabe et maritimt oplevelsesrum, der åbner Køge mod vandet. Planen er, at den anlagte flydebro og tilhørende landgange skal give 25-30 gæstepladser for lystbåde til at anlægge Køges inderhavn – populært kaldet “Slipset. Connect Køge er i fuld gang med at samle finansiering ind til projektet gennem sponsorater – og er næsten i mål.

Med dannelsen af den nye forening Køge Inderhavns Aktivitetslaug, hvor Connect Køge fungerer som administrator og Lars Berg fra Jenners Dockside som formand, har arbejdet med at virkeliggøre flydebroen nu fået et yderligere skub fremad. Man forventer derfor, at flydebroen kan være klar til sommer 2021 eller senest forår 2022.

De sidste midler skal samles ind

I arbejdet med at realisere flydebroen er Connect Køge i tæt dialog med Køge Kommune, som bliver byg- og driftsherre. Køge Kommune har anslået, at de samlede omkostninger ligger på 1,5 mio. kr. og har allerede afsat 500.000 kr. under forudsætning af, at den resterende anlægsfinansiering på 1 mio. kr. anskaffes gennem anden fundraising. Connect Køge er allerede godt i gang med at få finansieringen på plads gennem sponsorater fra det lokale erhvervsliv.

– Med de eksisterende restauranter og beværtninger på havnefronten kan der skabes et fantastisk hyggeligt by- og stationsnært rekreativt miljø. Et miljø der kan understøtte liv og aktiviteter i inderhavnen, og binde området sammen med Køge bymidte. Nu skal vi bare have de sidste penge samlet ind, så arbejdet med lokalplanen og at indhente de nødvendige tilladelser hos Kystdirektoratet kan igangsættes. Det er praktik, som må kunne løses på overskuelig tid.
Vi skal huske, at flydebroer med lystsejlere i inderhavnen er det lys i COVID-mørket for et hårdt presset handelsliv og de lokale restauratører, som giver håb om ekstra aktivitet til at redde omsætningen hjem. Derfor presser vi på for en løsning, fortæller direktør Allan Munch fra Connect Køge og forsætter:

– Vi hører meget gerne fra alle, der kan se potentialet i projekt omkring inderhavnen, og som gerne vil være en del af holdet omkring at puste nyt liv i den gamle havn ved at sikre finansieringen. Lidt har også ret.

Visioner om aktiviteter og kulturtilbud

Foreningen Køge Inderhavns Aktivitetslaug havde stiftende generalforsamling den 3. november. Alle aktører omkring inderhavnen er velkomne i den nye forening. Ambitionen er nemlig at skabe et maritimt oplevelsesrum omkring inderhavnen, der også kan blive ”scene” for både de frivillige foreninger og andre fællesskabers aktiviteter og kulturtilbud.

– Baggrunden er, at de gamle havne- og industriarealer er ved at være udbygget med nye by- og boligområder, og der flytter nye borgere til i alle aldre. Med transformationen af den gamle industrihavn, kalder havnefronten på en bedre udnyttelse, der udover at give adgang til vandet og maritime oplevelser også puster nyt liv i det lokale by- og kulturliv, fortæller den nye bestyrelsesformand Lars Berg, fra Jenners Dockside, og fortsætter:

– Vi er en del, der har drømt om et projekt som dette her meget længe. Og det er fedt at mærke den store interesse og opbakning fra både kommune og erhvervsliv. Og alle skal vide, at der kommer også en offentlig høring af anlæggets placering og udformning, så alle berørte parter får mulighed for at tilkendegive deres behov og ønsker, slutter formanden.

Fakta

Om Køge Inderhavns Aktivitetslaug:

Foreningen har to formål: For det første at sikre grundlaget for selve anlægget af flydebroer i havnen, herunder at søge finansiering – og dernæst at arbejde for at aktivere anlægget og nærområdet med arrangementer og oplevelser, der kan skabe liv på havnen. Som medlem af foreningen optages grund- og ejendomsejere, virksomhedsejere, andre foreninger og øvrige interessenter med tilknytning til inderhavnens område, erhvervsliv og drift, der kan støtte op om foreningens formål.