fbpx

Robotteknologier kan frigøre fremtidens arbejdskraft

Direktørens hjørne

Det er en velkendt sag, at tidens absolutte største udfordring for virksomhederne i Køge kommune er manglen på kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor en absolut nødvendighed med flere dygtige medarbejdere ikke bare i dag, men også i de kommende år, hvis vores virksomheder fortsat skal få succes med positiv vækst og udvikling.

Denne tendens bakkes ligeledes op af data. I seneste erhvervsklimaanalyse fra Dansk Industri peger vores lokale virksomheder netop på, at Køge Kommune bør prioritere ”arbejdskraft”. Behovet er endda relativt større i Køge kommune end ift. landsgennemsnittet. De aktuelle ledighedstal taler også deres tydelige sprog. Udviklingen i ledighed for jobparate ligger i dag (sep. 2023) på 632 personer ledige i Køge kommune, og antallet er stort set halveret siden 2021. Det svarer til et brutto ledighedstal på 2,0 pct. mod et landsgennemsnit på 2,7 pct. (Kilde: Jobcentret Køge, nov. 2023). 

Populært sagt er alle mand på dæk! Vi har således brug for både akutte og mere langsigtede løsninger, og udfordringernes størrelse kræver, at vi skruer på alle knapper for at skaffe mere arbejdskraft. Vi skal gøre det lettere for virksomhederne at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, vi skal blive bedre til at få glæde af den ældre del af arbejdsstyrken – og så skal vi selvfølgelig uddanne flere indenfor de fagområder, som efterspørges af de lokale virksomheder. Men lige så vigtigt bliver det, at vi udnytter de digitale muligheder til at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne og til at frigive hænder og hoveder til de opgaver, hvor det er nødvendigt.

Jeg tror på, at der hos virksomhederne i Køge kommune ligger et betydeligt potentiale for mere automatisering og digitalisering, som kan frigøre hænder. F.eks. ved øget brug af robotteknologi, som ikke blot er fantasi, men reelt bruges af flere fremsynede virksomheder. Jeg var i sidste uge med en flok erhvervsfolk på en fælles bustur til robotklyngen ved Odense. Vi kom helt tæt på de seneste teknologier og så mulighederne i praksis. Fakta er, at robotterne kan hjælpe os i en bred vifte af opgaver i dag. I sundhedsvæsenet kan robotterne aflaste ved at klare rengøring, samt understøtte bedre og mere præcise behandlinger. Hos virksomhederne kan robotterne være med til at automatisere arbejdsgange i produktionen. F.eks. ved at klare ensformige, gentagne og tidskrævende opgaver. Konkret ser PostNord efter automatiserede løsninger, fordi de ser ind i en fremtid, hvor det bliver stadig sværere at rekruttere medarbejdere, der kan og vil tage nattevagter eller lave tungt, fysisk arbejde. 

Ja, mulighederne er gode. Connect Køge vil derfor sammen med Teknologisk Institut og Erhvervshus Sjælland primo 2024 gøre et fremstød for mere digitalisering og automatisering i områdets virksomheder. Det skal ske enkelt og med små skridt, som gør, at vi vinder i det lange løb med øget digitalisering.

Følg med på Connect Køges LinkedIn, hvor vi i begyndelsen af det nye år inviterer til inspirationsmøder om digitalisering og robotteknologier i praksis. Læs mere her om Teknologisk Instituts erfaringer med udrulning af robotter. 

De bedste hilsner
Allan Munch – Direktør hos Connect Køge