Velkommen til Rekruttering Køge Bugt

Connect Køge Business Club byder vi velkommen til vores nye medlem Rekruttering Køge Bugt og faglig koordinator Michael Andersen, virksomhedspartner Anne Malle Risgaard og virksomhedspartner Michala Duvier.

Rekruttering Køge Bugt (REKB) er en fælles kommunal enhed for Køge og Stevns kommuner, der gratis hjælper virksomheder med rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere.

REKB stræber efter at være med fra start i ansættelsesfasen lige fra jobindholdet skal defineres og jobopslaget formuleres. Indsatsen går på at fange de lediges interesse og ved selve rekrutteringen søges det blandt samtlige ledige, ikke bare i de to kommuner, men på hele Sjælland. Målet er at bidrage til det helt perfekte match mellem virksomhed og ledig.

Når det gælder opkvalificering af eksisterende medarbejdere, fordi nye arbejdsgange eller teknik kræver det, kan REKB også hjælpe med at finde relevant kursus og uddannelse. Dertil kan REKB vejlede omkring de mange tilskudsformer, der er til gængelig for virksomhederne, hvis behovet er at opkvalificere helt nye medarbejdere.

Rekruttering Køge Bugt tilbyder også vejledning omkring fastholdelse af medarbejdere, f.eks. ved længerevarende sygdom, og give overblik over de mange muligheder der findes for at støtte og hjælpe medarbejderen gennem sit sygdomsforløb, så vedkommende kan fastholdes på virksomheden og forblive på arbejdsmarkedet.

Det er centralt for Rekruttering Køge Bugt at fungere som sparringspartner for virksomhederne. Derfor lægges der vægt på at være i løbende dialog med områdets godt 2.200 virksomheder, som har flere end to ansatte i Stevns og Køge kommune. Årligt kontaktes samtlige virksomheder minimum én gang af de 8 medarbejdere i REKB for at sikre, at man har fingeren på pulsen i forhold til de aktuelle behov og at virksomhederne ikke mangler arbejdskraft.

Læs mere om Rekruttering Køge Bugt her: https://rekb.dk

Se alle medlemmer
Rekruttering Køge Bugt