Velkommen til Mieritz Advokatfirma

I Connect Køge Business Club ser vi frem til samarbejdet med vores nye VIP-medlem Mieritz Advokatfirma ApS, og virksomhedens to partnere advokat Christina Monefeldt Engestoft og advokat Jesper Køppen Fenger-Mieritz.

Hos Mieritz Advokatfirma er det vigtigt at være en sparringspartner i øjenhøjde. Derfor er det deres mål at give viden der ruster deres kunder til, at håndtere deres udfordringer, undgå konflikter og vide hvornår der skal søges rådgivning.

Der lægges vægt på det personlige møde med kunden, hvor der her gøres brug af alle tænkelige værktøjer for at afdække opgaven og pege på relevante veje til en løsning. Det indbefatter sågar brug af kunstig intelligens – AI – da erfaring viser, at også dét kan bidrage til at afdække mulige problemløsninger.

Virksomheden har særligt fokus på iværksætteri, fast ejendom og SMV-ejerledede virksomheder. Her har man speciale i rådgivning i forhold til f.eks. ansættelsesret, struktur/ejerskabsforhold, bestyrelsesarbejde og entrepriseret.

I det daglige prioriteres vidensdeling ud over det sædvanlige. Det ses bl.a. fra podcastserien MLAW, som firmaet selv producerer og udgiver løbende. I denne tales der om emner inden for jura, iværksætteri og forretningsforståelse – og der gives gode og relevante tips, som lytteren kan inspireres af. Mieritz Advokatfirma tror på at en fælles forståelse skaber det bedste udgangspunkt for et tillidsfuldt samarbejde. Derfor deles viden for at give forståelse for situationen samt sige tingene som de er – også når der ikke er en sag, eller resultatet ikke bliver som ønsket.

Hos Mieritz Advokatfirma er man altid åben for nye måder at gøre tingene på. Et resultat af det er bl.a. et helt nyt produkt, der ventes at blive gjort tilgængeligt for kunderne i løbet af sensommeren. Der er tale om en abonnementsordning, hvor kunden nemt kan få adgang efter behov til at søge rådgivning løbende. Med det faste abonnement får kunden en tryghed, da man derved kender den månedlige udgift til juridisk bistand.

Kundeporteføljen tæller godt 200 erhvervskunder, som betjenes fra firmaets adresse på Baltic Kaj i Køge Havn.

Læs mere om Mieritz Advokatfirma her: https://mlaw.dk

Se alle medlemmer