Velkommen til LEDERNE Østsjælland

Connect Køge Business Club byder vi velkommen til vores nye medlem LEDERNE Østsjælland repræsenteret af afdelingskasserer Christian Federspiel.

LEDERNE har flere end 130.000 medlemmer på landsplan, hvoraf 7.000 af disse er repræsenteret i den lokale afdeling LEDERNE Østsjælland, der dækker kommunerne i Køge, Roskilde, Stevns, Lejre, Solrød og Greve.

LEDERNE er Danmarks største faglige forening for ledere, med et dybdegående kendskab til lederes hverdag. LEDERNE beskæftiger sig med lederes rettigheder, lederrollens nuancer, nye ledelsesdilemmaer og samfundets udvikling, så den enkelte leder er klædt på til alle aspekter af lederskabet og morgendagens ledelsesudfordringer.

Foruden selve fagforeningen byder LEDERNE på muligheden for medlemskab af Lederne A-kasse, som mange medlemmer tilvælger til det samlede medlemskab. Med medlemskab af selve fagforeningen følger en række fordele såsom juridisk hjælp og rådgivning, sparring til lederrollen, karriereudvikling og lønforhandling, gennemgang af kontrakten, ledernetværk og tilbud om kurser/uddannelse og deltagelse i aktuelle arrangementer og konferencer hen over året.

Og hvis medlemskabet dertil suppleres med Lederne A-kasse, opnår man også mulighed for at tilkøbe en lønsikring, der dækker helt op til kr. 60.000 månedligt ved ledighed.

Hos lokalafdelingen LEDERNE Østsjælland arrangerer og afholder man en række arrangementer og konferencer hen over året. I 2023 har LEDERNE Østsjælland fokus på bl.a. bæredygtig ledelse i praksis, hvor ønsket er at inspirere og engagere ledere i særligt små og mellemstore virksomheder. LEDERNE har udarbejdet en bæredygtighedsmodel der forvandler gode intentioner til konkrete handlinger, og samtidig udvikler kompetencer og inspirerer den enkelte leder. Derudover har LEDERNE Østjsælland særligt fokus på LederAlliancen, som ønsker at bidrage til at unge kan få gode oplevelser på arbejdsmarkedet – både de der står udenfor på grund af mistrivsel, men også unge generelt.

Motivationen for at være en del af Connect Køge Business Club er for LEDERNE Østsjælland, at styrke sin synlighed yderligere og komme endnu tættere på det lokale erhvervsliv.

Man har nemlig ikke et egentlig fysisk lokalt kontor, hvor man kan mødes med medlemmerne og ser derfor muligheden for at kunne deltage aktivt i netværket til arrangementer, som en effektiv vej til at styrke sin lokale forankring og bidrage til at skabe værdi sammen med de øvrige medlemmer i netværket, ved at dele erfaringer og viden med hinanden.

Og endelig ser man hos LEDERNE Østsjælland også Connect Køge Business Club som et rigtig godt forum at kunne opsamle gode input og indtryk i, til den nationale dagsorden hos LEDERNE.

Klik her og læs mere om https://www.lederne.dk/lokalafdelinger/lederne-oestsjaelland

Se alle medlemmer