Velkommen til KeepGoing og Centralhotellet

Velkommen til KeepGoing og Centralhotellet

I Connect Køge Business Club byder vi velkommen til vores nye medlem direktør Mitzi Hammersholt, der har stiftet den socialøkonomiske virksomhed KeepGoing. Dertil er Mitzi i dag også ejer af Centralhotellet i Køge sammen med datteren, Sophie Hammersholt.

Mitzi Hammersholt er en dedikeret iværksætter, der har formået at skabe en imponerende balance mellem forretningsdrift og socialt ansvar.

I 2011 etablerede Mitzi Hammersholt virksomheden KeepGoing, der som ekstern leverandør samarbejder med kommunerne om at hjælpe udfordrede kandidater ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.
KeepGoings kernekompetencer er tværfaglige beskæftigelsesindsatser.

Teamet i KeepGoing består af yderst dedikerende medarbejdere med faglige kompetencer fordelt på mentorer, jobcoaches, socialrådgivere, psykologer, metakognitive konsulenter og misbrugskonsulenter.

”Autenticitet og tillid er nogle af nøgleelementerne i KeepGoings tilgang til vores kandidater. Vi tror på, at motivationen og potentialet er iboende i os alle. Vores forløb er kendetegnet ved en styrkebaseret og ressourceudviklende metode, herunder den Empowerment baseret tilgang kombineret med JobFirst-metoden. En metode der bygger på, at progression i større grad opnås, når vedkommende er en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne parallelt med personlig opkvalificerende fokus.”

De kandidater som KeepGoing med stolthed får i uddannelse eller i lønnet timer er bl.a. karakteriseret ved psykiske diagnoser såsom borderline, skizofreni, angst samt forstyrrelser inden for autismespekteret. Det kan endvidere være kandidater med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede samt personer med misbrugsproblematikker mv.

Virksomhedskulturen i KeepGoing er præget af stort engagement, støtte og troen på, at alle har noget værdifuldt at bidrage med, uanset hvilken situation man befinder sig i.

Som person har Mitzi Hammersholt altid haft et særligt ”drive” og en positiv tilgang til igangsættelse af nye projekter – en energi som i høj grad differerer KeepGoing som virksomhed.

Og som ejer af Centralhotellet beliggende på Torvet i Køge formår Mitzi Hammersholt at forene det hun brænder allermest for nemlig at skabe unikke oplevelser og relationer samt give mennesker igennem KeepGoing troen tilbage på sig selv og deres egne evner og kvaliteter.

Klik her og læs mere om KeepGoing: https://www.keepgoing.dk

Bo i hjertet af Køge på Centralhotellet: https://centralhotellet.dk

Se alle medlemmer
Mitzi - Central Hotellet