Velkommen til LE34 Køge

LE34 Køge er nyt medlem af Connect Køge Business Club, hvor landinspektør og afdelingsleder Poul Moesgaard siden 1. januar 2014 har formået at skabe en succesfuld afdeling med de menneskelige værdier i fokus.

”Jeg tror på, at tillid og velvilje er nøglen til et harmonisk og produktivt arbejdsmiljø. Vores mantra, ’Get real – get connected – get help!’, afspejler vores organisatoriske kultur. Vi er ét samlet firma, hvor samarbejde og faglig udveksling altid gør, at vi formår at levere et højt niveau hver eneste dag,” udtaler Poul Moesgaard.

Virksomhedens kerneværdier – respektansvarlighedarbejdsglædedialog og samarbejde – er ikke bare ord, de er fundamentet, hvor dedikerede medarbejdere på tværs af faglige kompetencer og afdelinger samarbejder og støtter hinanden.

LE34 Køge er mere end bare en virksomhed. Det er et rådgivende organ, hvis motto: ”LE34 viser vejen” klart signalerer en seriøsitet og ordentlighed uanset opgavens størrelse og varighed.

”Den røde tråd er gennemgående i alt, hvad vi foretager os. Vi stræber altid efter at levere den højeste kvalitet, hvor arbejdsglæden, tæt dialog og ikke mindst samarbejde er afgørende elementer til at opnå de bedste resultater,” fortæller Poul Moesgaard, der altid har lagt stor vægt på vidensdeling og sparring.

I det daglige arbejder hele organisationen efter musketer-princippet: ’Én for alle – og alle for én!’

Denne mentalitet er med til at skabe en samhørighed, hvor alle medarbejderne bidrager for at løse de aktuelle opgaver på bedst mulig vis – på tværs af faggrupper og afdelinger.

Siden 2017 har LE34 Køge arbejdet med at opkvalificere sine medarbejdere igennem LE34 Akademi – deres egen akademiuddannelse. Her har alle medarbejderne mulighed for at tilegne sig ny viden og kompetencer inden for virksomhedens syv forretningsområder.

Hos LE34 Køge, som er en del af en større organisation med afdelinger i både Danmark og Sverige, er der ansat 30 medarbejdere, der er specialister i totalrådgivning inden for registrering af fast ejendom, opmåling, kortlægning, miljøvurdering og planlægning af jord og ejendomme, hvilket sikrer samfundets økonomiske infrastruktur omkring fast ejendom og den private ejendomsret.

LE34 Køge forstår vigtigheden af at opbygge langvarige relationer og levere resultater, der skaber værdi for den enkelte kunde. Virksomhedens portefølje består bl.a. af store infrastrukturprojekter såsom Femern Bælt-forbindelsen, Metro Cityringen, samt lokale opgaver med statslige og kommunale instanser.

Klik her og læs mere om LE34 Køge: https://www.le34.dk/da/kontorer/koge/

Se alle medlemmer
Landinspektør og afdelingsleder hos LE34 Køge, Poul Moesgaard.