Velkommen til Addere Revision

Connect Køge Business Club byder vi med glæde velkommen til vores nye medlem Addere Revision og statsautoriseret revisor og partner Rasmus Dehn Larsen og revisor Eva Lynge Nielsen.

Addere Revision er et af Sjællands største selvstændige revisionskontorer med 33 medarbejdere og flere end 1.500 kunder. Historien går helt tilbage til 1962, hvor det første revisionskontor blev etableret, og herefter er fulgt flere fusioner og sammenlægninger af lokale revisionsfirmaer i Køge-området gennem årene, til det der i dag er Addere Revision.

Hos Addere Revision er det holdningen, at revision er meget mere end regnskab og tallet på bundlinjen. Der handles proaktivt overfor kunderne med sparring omkring forretningsudvikling, strategi, økonomistyring, kontakt til myndigheder og meget mere.

Medarbejderne er det bærende fundament i virksomheden og organisationen er et stærkt sammensat team. Virksomhedens medarbejdere er særlig udvalgte med høj faglig viden, der løbende opdateres gennem kurser og efteruddannelse, men vigtigst er, at medarbejderne i høj grad besidder evnen og interessen for at arbejde sammen med mennesker, både internt i virksomheden, og eksternt i forhold til kunder og samarbejdspartnere.

Addere Revision ser det vigtigt for kompetent rådgivning, at medarbejderne kender deres kunder og evner dialogens kunst for løbende at vedligeholde relationen, hvad enten det handler om strategisk sparring om f.eks. virksomhedsudvikling, selskabsdannelse, omstrukturering eller generationsskifte eller om konkret rådgivning og vejledning om f.eks. økonomistyring.

Kernen i kunderelationen for Addere er, at de gennem sparring, rådgivning og vejledning bliver kundens fortrolige partner. En samarbejdspartner der bidrager til at skabe tryghed og sikkerhed, og foreslår nye tiltag eller forandringer, som giver værdi for kunden til en forbedret drift eller resultat på bundlinjen.

Læs mere om Addere Revision: https://addere.dk

Se alle medlemmer
Addere Revision