fbpx

Køgeområdet som bæredygtigt kraftcenter i 2030

Connect Køge og Grøn Omstilling har netop afviklet et Handletanksmøde med fokus på, hvordan Køgeområdet bliver til et bæredygtigt kraftcenter i 2030. Her var en række politikere og virksomheder sat i stævne hos Gartneri Toftegaard, hvor scenen var sat med inspirerende oplæg og en workshop, som havde det mål for øje at sætte handling på de udfordringer og muligheder, man møder i udbredelsen af bæredygtighed.

Handletanksmødet blev sat i værk på baggrund af Køge Kommunes budgetaftalen for 2021-24. I aftalen fremgår det, at Grøn Omstilling sammen med Connect Køge skal sætte fokus på bæredygtighed bredt set. Herunder skal der igangsætte inspirationsforløb for virksomheder med spot på verdensmål og kommercialisering af grønne forretningsmodeller. Under Handletanksmødet kom der mange ideer til, hvordan Køgeområdet kan løftes og indfri ambitionerne om at blive et bæredygtigt kraftcenter. Ideer som Mette Jorsø i kraft af sin rolle som initiativtager til bæredygtighed i budgetaftalen er meget lydhør over for.

– Det var meget inspirerende at høre erhvervslivets bud på løsninger. Vi skal i Køge Kommune arbejde for en klar og ambitiøs vision for den bæredygtige udvikling, som også har tydelig strategi og handleplaner med sig, siger Mette Jorsø byrådsmedlem i Køge Kommune.

Løfte i fælles flok og et aktivt valg

Hovedbudskabet for mødet var, at der skal en fælles indsats til, hvis arbejdet skal have en effekt. De bidrag, alle gør, skal synliggøres gennem kommunikation både for at skabe motivation, ejerskab og få endnu flere med. Et andet budskab var, at der ikke er en facitliste for, hvordan virksomheder eller kommunen kan arbejde med bæredygtighed, hvilket kan gøre det sværere at komme i gang. Derfor får de gode historier en stor betydning i det fremadrettede arbejde med at gøre Køgeområdet grønnere.

Som optakt til workshoppen var virksomhederne LE34 og Ingemann Components A/S inviteret til at holde oplæg, hvor de delte ud af deres erfaringer og udfordringer med at sætte fokus på bæredygtighed. Her tegnede der sig et tydeligt billede om et aktivt valg. Mens arbejdet med bæredygtighed blev grebet forskelligt an af de to virksomheder, var fælles for begge, at de tog et aktivt valg om, at bæredygtighed skulle være et strategisk fokus. En strategi som de også satte ud fra devisen om, at alle bidrag tæller i det store perspektiv.

Oplæggene blev efterfulgt at en workshop, som mundede ud input til, hvordan Køge kommune løftes og indfrier ambitionerne om at blive en mere bæredygtig kommune. Køge Kommune lancerede i 2020 en ambitiøs og ærlig klimaplan, som skal gøre Køge CO2-neutral før 2050, men kommunen kan ikke løfte opgaven alene. Virksomheder og borgere er nødt til at være med til at ændre holdninger og adfærd. Og det budskab støtter Connect Køge op om.

– Erhvervslivet og det offentlige skal samarbejde tæt og fokuseret, hvis vi skal nå i mål med den nødvendig bæredygtig omstilling. Tiden er ikke til snak, men til rollefordeling og handling. Og noget af det første, vi skal gøre, er at blive bedre til at få spredt de gode løsninger, som mange virksomheder allerede er i gang med, siger Allan Munch direktør for Connect Køge.

Der kom mange ideer til, hvad der kan gøres for at løfte området. En af ideerne handlede om at lave en samlet vision for bæredygtighed i kommunen, så indsatsen bliver mere synlig. En anden idé drejede sig om en app, hvor borgere kan konkurrere med andre om, hvem der er mest bæredygtig. Mens en tredje idé gik ud på at fastholde den virksomhedsnære indsats, hvor virksomheder kan få sparring til, hvordan de starter den grønne rejse eller kommer videre.

Connect Køge og Grøn Omstilling vil arbejde videre med ideerne over sommeren og efteråret, som efterfølgende skal munde ud i en konference til efteråret.

FAKTA

Baggrund for Handletanksmødet
Køgeområdet vil styrke sin position som et bæredygtigt kraftcenter frem mod 2030. Med placeringen lige uden for hovedstaden er Køge kommune et attraktivt område, som har egen identitet og en solid vækst i balance. Køge kommune skal fortsat være et attraktivt område, som nemt tiltrækker og fastholder borgere og erhvervsliv med nye muligheder for et grønt erhvervsliv, sunde boliger og nye lokale jobmuligheder.

Den videre udvikling i Køgeområdet kræver samarbejde på tværs af den offentlige og private sektor. Et samarbejde om fælles løsninger på klimaudfordringerne, som i dag er den mest umiddelbare trussel mod en bæredygtig fremtid. Klimaudfordringerne kræver grøn og bæredygtig omstilling af energiforsyningen, erhvervslivet, landbrug, transport, bolig og forbrug.

Handletanken skal derfor være et forum hvor ideer og input kan omsættes til konkrete koncepter for innovative løsninger, som områdets virksomheder kan gribe og udnytte i den grønne og bæredygtige omstilling. Målet er, at virksomhedernes selv – og området som helhed – opnår en CO2 reduktion på mindst 70% i 2030 og vil være CO2 neutrale før 2050.

Om Connect Køge
Erhvervsfonden Connect Køge arbejder fokuseret på at styrke erhvervs- og turismeindsatsen i hele Køge kommune, danne netværk og blive en aktiv medspiller i virksomhedernes hverdag. Sidst, men ikke mindst arbejder Connect Køge på at vise nye aktører fra ind- og udland de mange muligheder, der findes i Køge kommune.

Om Grøn Omstilling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Køge Kommune
Grøn Omstilling beskæftiger sig med grøn omstilling i sin bredeste forstand på strategisk niveau. Teamet arbejder med at nedsætte drivhusgasudledningen i hele kommunen og udvikle Køge Kommune i en bæredygtig retning.

Skriv et svar