fbpx

Hvad skal der til for at tiltrække unge sommergæster?

Skoleelever fra Køge kommune vil i samarbejde med Connect Køge udtænke kreative ideer, som kan tiltrække unge sommergæster i alderen 13-17 år til Køge til næste sommer. Det sker som et led i 7. klassernes årlige iværksættermesse i Køge. Iværksættermessen finder sted virtuelt den 11. februar 2021.

Iværksættermessen er baseret på casearbejde, hvor 7. klasserne forud for messen arbejder projektorienteret med tre forskellige cases i tre forskellige kategorier. ”Det lokale”, ”Det nationale” og ”Det globale” – på tværs af Køge kommune. Alle cases skal efterfølgende fremlægges og pitches for et dommerpanel bestående af udvalgte erhvervsfolk under iværksættermessen, som i år afholdes virtuelt grundet coronasituationen.

I år er emnerne for casene ”Læselyst”, ”Turisme i Køge” og ”FN’s Verdensmål”. En af Connect Køges kerneområder er netop at fremme turismen i Køge kommune, derfor faldt det Skoleafdelingen, som står bag Iværksættermessen, naturligt ind at samarbejde med Connect Køge omkring casen ”Turisme i Køge”. Arbejdstitlen for denne case er ”Sommer i Danmark 2021 – Oplev Køge”.

Samarbejdet går i korte træk ud på, at Connect Køge stiller deres viden om Køge og turismen til rådighed, mens eleverne arbejder med casen. Eleverne vil dernæst i deres case komme med et bud til Connect Køge på, hvad de mener, der kan tiltrække flere turister i aldersgruppen 12-17 år til Køge i sommeren 2021. Samtidig vil eleverne også komme med forslag til, hvilken formidlingsform Connect Køge bør anvende for at nå ud til de unge.

– Jeg er superglad for, at vi har fået etableret et samarbejde med Connect Køge, både i forhold til Iværksættermessen, og i forhold til at få etablere et bedre samarbejde mellem Køge kommunes skoler og det lokale erhvervsliv. Jeg oplever, at vi i Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Connect Køge gensidigt kan se potentialet i samarbejdet. Og i forhold til casen ”Sommer i Danmark 2021 – Oplev Køge” bliver det meget mere autentisk for eleverne, når de skal udføre en opgave, hvor de kan byde ind med forslag til en kommende turiststrategi, fortæller Christiane Kirkegaard Borup, pædagogisk konsulent i Børne- og Uddannelsesforvaltningen og projektleder for Iværksættermessen.

Hos Connect Køge er man begejstret for samarbejdet, da det går fint i tråd med deres forestående strategiarbejde for VisitKøges indsatser i 2021. De er meget spændte på at se, hvilke ideer de unge byder ind med.

– Det bliver vildt spændende at høre de unges meninger om, hvad der skal til for at fastholde og tiltrække deres målgruppe til Køgeområdet til sommeren 2021. Samtidig er der bare god mening i et tæt samarbejde mellem erhvervslivet og de lokale skoler. For netop ved at stille en konkret og realistisk opgave til de unge, øger vi motivationen for skolearbejdet, og udfordrer deres evner til at tænke innovativt, slutter Allan Munch, direktør for Connect Køge.