fbpx

Drop nu den ønsketænkning – har du en plan B eller C klar for din virksomhed?

Direktørens hjørne

Vi lever i en tid med store forandringer på såvel den globale som lokale scene, hvor fremtiden er mere usikker end nogensinde.

Det stiller krav til dig og mig som erhvervsleder om at se forandringerne i øjnene. Vi må ikke forlade os på ønsketænkning og kravle ind i sneglehuset og drømme os tilbage til ”det gamle”, som tiden var før det nye. 

Nej! Vi må forholde os aktivt til virkeligheden og lægge en plan C for, hvis nu alt det nye vokser sig større. 

Forandringerne er til at føle på. Vi står med en eskalerende klimakrise. Vi har tårnhøj inflation. Vi har krig i Ukraine. Vi har koran-afbrændinger med trusler mod vores demokrati. Vi har et snarligt skelsættende præsidentvalg i USA. Vi har nye teknologier som AI på spring. Vi har voksende offentlige udgifter. Vi har udsigt til markant mangel på arbejdskraft i en årrække. 

Det er alle faktorer, som en ansvarlig erhvervsleder på den ene eller måde må forholde sig til i de kommende strategier og risikostyring. Ja, det er svært at spå – især om fremtiden. Men vi bliver nødt til aktivt at lægge planer for, hvordan vi håndterer mulige nye fremtidssituationer. Tænk dig, hvis nu Putin vinder, hvis nu klimakrisen kommer ud af kontrol, hvis nu der igen kommer massive flygtningestrømme, hvis nu strømprisen stiger voldsomt, hvis du bare ikke kan få besat centrale nøglefunktioner i din virksomhed. Er du klar til det? 

Jeg er meget optaget af, at vi i Connect Køge kan tilbyde dig viden og netværk inden for netop bæredygtighed, nye teknologier og arbejdskraft, så du bedst muligt kan træffe dine beslutninger til at imødekomme fremtidens forandringer. Du kan altid følge med på vores hjemmeside – klik her og tilmeld dig til vores arrangementer.  Og husk her til sidst – være optimist. Forandringerne kommer af sig selv, men du skaber selv udviklingen, og fremtiden er strålende for den velforberedte 😊

De bedste hilsner
Allan Munch – Direktør hos Connect Køge