fbpx

Fremtidens helte på arbejdsmarkedet er håndværkere

Håndværker

Direktørens hjørne

Jeg oplever for tiden en særlig stor mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft inden for specielt smede- og elektrikerfagene. Behovet for de faglærte er så stort, at det har en negativ påvirkning på produktivitet, innovation og konkurrenceevnen i de lokale virksomheder, og resultatet ses ved at flere virksomheder i dag må takke nej til at tage flere ordre.  

Fremtidsudsigterne for flere faglærte er desværre ikke for gode. Omkring 20 procent af en årgang grundskoleelever fra Køge kommune søger årligt en erhvervsuddannelse, mens en pæn andel af den faglærte arbejdsstyrke i Køge kommune samtidig går på pension i de kommende år. Til billedet hører også, at et stigende antal virksomheder efterspørger faglærte og specialister til at dække behovet for nye kompetencer til gennemførelse af den nødvendige bæredygtige udvikling. F.eks. trækker den grønne omstilling med kravet om øget elektrificering og stor udbygning af fjernvarmen i Køge kommune på mange faglærte. Ligesom specialister i bæredygtighed og omstilling til ESG er i høj kurs.  

Derfor har Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) afsat midler til et såkaldt Lærepladsfællesskab, som skal motivere langt flere unge til at tage en faglært erhvervsuddannelse. Lærepladsfællesskabet består af udvalgte repræsentanter fra det lokale erhvervsliv herunder arbejdsgivere, arbejdstagere og områdets uddannelsesinstitutioner. I fællesskab mødes parterne for at aftale og søsætte konkrete aktiviteter, der har til formål at få flere unge i folkeskolen til at vælge en erhvervsuddannelse. 

Lærepladsfælleskabet arbejder aktuelt med to værktøjer, som begge er støttet økonomisk af KKA: En praktikpladsgaranti og fælles arrangementer med socialt og fagligt indhold for lærlinge og elever. Det sidste er en videreførelse af Lærlingenetværket, hvor områdets lærlinge og elever inviteres 2-3 gange årligt til faglig indsigt og samvær. Det kan ske på en virksomhed eller et andet attraktivt sted med det formål at samle lærlinge og elever og styrke deres sociale relationer mellem hinanden på tværs af virksomheder og brancher og derved mindske frafald under uddannelse.  

Praktikpladsgarantien handler om, at ingen må fravælge en faglært uddannelse, fordi der ikke er praktikplads. Opgaven er ikke let, men går ud på at motivere allerede godkendte praktikværter til at tage flere lærlinge, og fokus vil indledningsvis være på de fag, der aktuelt oplever størst søgning og har mest skolepraktik. Det gælder f.eks. for tømrer, murer og elektrikere. Sideløbende vil vi arbejde for at synliggøre de praktikpladser og fagområder, hvor virksomheder for alvor har særdeles svært ved at skaffe lærlinge, f.eks. smede, procesoperatører og mekanikere. 

I praksis vil Connect Køge være tovholder på KKA’s initiativer for flere faglærte i Køge kommune. Vi vil drive Lærlingenetværket og Praktikpladsgarantien, og jeg tænker også, at opgaveporteføljen vil blive udvidet til at omfatte rekrutteringsopgaver målrettet samarbejdet mellem folkeskolerne og virksomhederne.  Ja, der er mange gode skibe i søen og kursen er sat for at løse denne vigtige opgaver for det lokale erhvervsliv. Du opfordres også selv til at se efter plads til flere lærlinge, og du er meget velkommen til at sende dine lærlinge- og elever til det næste lærlingenetværksmøde d. 17/11 fra kl. 13.00 – 15.30 ved Supersygehuset i Køge. Meld dine lærlinge til arrangementet via Line Lundsgaard på tlf. 30 73 67 80 eller mail: llj@connectkoege.dk.

Husk at vi sammen skaber udvikling og får flere faglærte, som uden tvivl bliver fremtidens helte.

De bedste hilsner
Allan Munch – Direktør hos Connect Køge