fbpx

Optimisme og en god tid i møde

Direktørens hjørne

Et kig i krystalkuglen

Tiden omkring årsskiftet er oplagt til at få kigget i krystalkuglen for 2022, og jeg ser gode nyheder i vente for erhvervslivet i Køgeområdet. Efterspørgslen efter opgaver for håndværkere og efter varer i detailhandlen vil over en bred kam fortsat være stor i det nye år, omend efterspørgslen nok ikke kan holdes på samme niveau som i 2021. Manglen på kompetent arbejdskraft vil også forsat være påtrængende i 2022 og kræve et fokus fra virksomhederne på at fastholde deres dygtige medarbejdere og optimere på produktionsprocessen. Jeg forventer ikke, at den nye coronavirus vil afspore genstarten af økonomien, men kan godt være med til at forsinke den. Dette ændrer dog ikke helt fundamentalt ved, at vi får stærk vækst igen i 2022 med økonomiske opsving. Muligvis vil vi opleve stigende renter, øget inflation og stadig en stabil aktieudvikling. Af vigtige opgaver i 2022 kan jeg pege på Køge Kommunes arbejde med at få ”En indgang” til at virke i praksis. Dertil skal vi også hjælpe hinanden med at få samlet dine ønsker og behov for areal til udvikling, sagsbehandling, infrastruktur osv. til brug for Køge Kommunes erhvervspolitik, der skal formuleres i 2022. Endelig er det påtrængende og en forudsætning for alt andet, at vi sammen i 2022 øger indsatsen for mere bæredygtighed, ESG og FN’s Verdensmål. Altså hvordan det hele kan sættes mere i system og speedes op.

Alt i alt står vi alle over for et spændende år og er i en meget gunstig tid.

H2H erstatter B2B og B2C

En afgørende indsats i 2022 er lederskab med mindre fokus på B2B og B2C indsatser, og med mere fokus på relationer mellem Human to Human. Vi skal vise tillid og give frihed til den enkelte og væk fra stort brug af KPI-måling. Det bedste vi kan gøre, som ledere, er at sætte en klar vision for virksomheden. En retning og drøm for den fælles indsats, som den enkelte kan se sig som en del af, inspireres af at opfylde, og motiveres af i det daglige arbejde. Det øger også engagementet for mere indsats og styrker sammenholdet. Vi skal slippe kræfterne fri og arbejde for, at medarbejderne har de bedste rammer for deres arbejde. Vi skal også hele tiden se efter, om holdet har de rette faglige- som sociale kompetencer. Måske skal der trænes lidt ekstra på nogle poster, og nogle gange skal der ske udskiftning. År 2022 bliver også et spændende år omkring ledelse og medarbejderudvikling.

Du ønskes et godt og lykkebringende nytår samt god virkelyst i 2022.