fbpx

Erhvervsklimaet: Det går i den rigtige retning

Direktørens hjørne

Hvert år glæder jeg mig meget til primo september måned, fordi der kommer DI’s årlige måling af det lokale erhvervsklima i kommunerne. I år var ingen undtagelse – dog blev glæden lidt behersket. Det er positivt, at Køge Kommune tager et skridt i den rigtige retning på DI’s liste over kommunernes erhvervsvenlighed med et hop opad på otte pladser midt i feltet som nummer 48.

Det er også glædeligt, at Køge Kommunes politikere og forvaltning er lykkedes med at skabe en langt bedre dialog med erhvervslivet i årets løb. En fremgang som bl.a. skyldes, at kommunen har inddraget de lokale virksomheder i arbejdet med Køges kommende erhvervspolitik. Køge Kommunes bedste placering blev ikke overraskende som nr. 5 i kategorien ”Infrastruktur og transport”, hvilket vi kan være stolte af. Endelig bliver kommunen kvitteret for forholdsvis lave skatte- og gebyrer med en pæn placering som nr. 29.

Vi kan gøre det endnu bedre

Køge Kommune får til gengæld dumpekarakter i DI-målingen, når det gælder: ”Grøn udvikling” nr. 82, ”Uddannelse” nr. 81, ”Sagsbehandling” nr. 62 og ”Brug af private leverandører” nr. 61. Ja, der er plads til forbedringer på disse felter, hvis lokalpolitikerne og forvaltningen ønsker at tilbyde bedre erhvervsservice.

Danmarks mest erhvervsvenlige kommune kan traditionen tro findes i det jyske. Ikast-Brande er igen Danmarks mestre i erhvervsvenlighed og i top-20 på DI’s liste ses kun jyske kommuner på nær Nordfyn på en flot 5. plads og Høje-Taastrup på en 20. plads.

Hvordan kan vi komme på niveau med vestkysten?

Jeg synes, det er ret nærliggende at stille spørgsmålet, hvorfor er kommuner i vest Danmark generelt mere erhvervsvenlige? Det skyldes ikke grundvandet, og det er heller ikke en naturlov. Dertil er de jyske kommuner også udfordret af vækst, børn og unge og andre forhold. Forhold som Sjællandske kommuner ofte kommer med som undskyldning for ikke at kunne performe på erhvervsvenlighed.

Der hvor jeg oplever en markant forskel er, at mange jyske kommuner har en særlig fælles vilje i deres byråd og forvaltningen til at ville prioritere erhvervslivet og væksten. Flere midtjyske kommuner har sat tydelige kommunale mål og ønsker om at være erhvervsvenlige. De arbejder målrettet på tværs af lokalpolitikerne og forvaltningen med at have en kultur og et mindset til at hjælpe virksomheder. I Køge Kommune er der også gode viljer og stærke kræfter til at ville virksomhederne og erhvervslivet, som netop er grundlaget for vores fælles velfærd. Men der kan altid ske forbedringer. Jeg håber med den kommende erhvervspolitik for Køge kommune, at lokalpolitikerne vil sætte endnu tydeligere mål for kommunens erhvervsfokus og påvirke til at hele forvaltningen yder virksomhederne stor hjælp og et højt serviceniveau.

De bedste hilsner
Allan Munch – Direktør hos Connect Køge