fbpx

Direktørens hjørne: Tanker om arbejdslivet, fremtidens opgaver og turismeindsatsen

Skrevet den 5/8 2021. Et par gange om måneden kan du her på hjemmesiden læse “Direktørenes hjørne”, som handler om budskaber og holdninger til aktuelle erhvervsrettede temaer. Denne gang handler “Direktørens hjørne” om arbejdsstilen som aldrig går af mode, arbejdskraften, turismeindsatsen i Køgeområdet og overvejelser om arbejdslivet kan planlægges på nye måder.

Hårdt arbejde, vilje og talent går aldrig af mode!

Dette nyhedsbrev indledes med en velfortjent hyldest alle til de dygtige danske atleter ved OL i Tokyo. Af hjertet STORT tillykke til jer med de flotte præstationer og medaljerne. Indtil videre har vi opnået 8 flotte medaljer og især den seneste guldmedalje til Viktor Axelsen i badminton viser med al tydelighed, at hårdt arbejde, vilje og talent kan føre til exceptionelle resultater. Viktor Axelsen  er en inspirationskilde i at nå sine mål og arbejde efter dem! Topidræt er så meget mere end “bare” sport – det giver karakter, disciplin og evner til at samarbejde, håndtere både store sejre og nederlag ikke mindst til både at være i nuet og arbejde efter en langsigtet plan.

Det er dyder og discipliner, som også gælder i erhvervslivet. De passer også fint med Connect Køges årlige priser i ”Made in Køge”. Her sætter vi spot på de dygtige medarbejdere, talentfulde iværksættere, initiativrige virksomheder, den særlige lokale indsat og succesfulde eksportvirksomheder. Alle der hver dag gør en ekstraordinær indsats her i Køgeområdet og er til inspiration for andre.

Hvordan du indstiller til vores priser, kan du læse mere om her i nyhedsbrevet og i dette link. Vi har meget brug for din hjælp til at finde kandidater til priserne😉 Over efteråret og vinteren vil kandidaterne blive omtalt på SoMe og vinderne i hver kategori vil blive udpeget og hyldet ved en flot prisuddeling på Connect Køges Nytårskur den 27. januar 2022 på Tapperiet, hvor du naturligvis er meget velkommen 😊.

Udsigt til overophedning og mangel på arbejdskraft

Sommerferien er ved at gå på hæld i Danmark. Det er derfor naturligt også at gøre status over den seneste tids udvikling i dansk økonomi – og status for Køgeområdet. Budskabet er super glædeligt: Dansk økonomi flyver ud af krisen med høj fart. Den økonomiske genopretning har således haft overraskende god fart hen over de seneste måneder – og efter alt at dømme er aktiviteten i dansk økonomi i skrivende stund over niveauet, inden corona ramte.

Nationalbankens såkaldte nowcast-model indikerer, at væksten i andet kvartal kan have været på op mod 3 pct, hvorved hullet allerede blev mere end lukket i årets andet kvartal. Og væksten er sandsynligvis fortsat i tredje kvartal.

Generelt kan det siges, at økonomien er i en god gænge på vej til opsving. Men dele af økonomien, især i oplevelsesøkonomien, har fortsat meget, der skal indhentes for at udfylde hullerne efter corona-nedlukningerne.

Samme billede tegner sig for arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen satte allerede rekord i maj – og nye tal for antallet af nye jobannoncer lagt på nettet fra Jobindex.dk mere end indikerer, at fremgangen er fortsat hen over sommeren. Aktuelt ses 1.855 ledige jobs i 30 km radius fra Køge torv. Og samlet blev der både i juni og juli lagt knap 32.000 nye jobannoncer på nettet på landsplan. Et niveau vi ikke har set siden overophedningen i tiden inden finanskrisen. Virksomhederne er således i vid udstrækning på jagt efter medarbejdere. Især mangler vi håndværkere, lagermedarbejdere (truckfører), smede og serveringspersonale i restaurationsbranchen. Aktuelt er ledighedstallet i Køge kommune 1.062 personer (juni 2021), hvilket svarer til 2,9 pct. ledighed af arbejdsstyrken. I juni 2020 var 1294 ledige i Køge kommune.

Køgegenserne er altså atter på vej i job og ”fuld” beskæftigelse. En DI undersøgelse viser også, at mere end hver tredje virksomhed oplever, at den aktuelle rekrutteringssituationen er sværere end inden coronakrisen.

Fokuseret indsats for mere turismen i Køgeområdet

Vores turismeindsats for Køgeområdet handler om at ”sælge” Køgeområdet som base for oplevelser. Vi er stedet, som gæsterne fra hovedstadsområdet let kan komme til for at nyde en dag fuld af spændende oplevelser i den charmerende by ved vandet og/eller i naturen på Åsen. Og bruge os som base inden turen gå videre ud på Sjælland – gerne efter en overnatning på et lokalt hotel eller B&B.

Vi er også det oplagte sted for fynboen eller jyden, som ønsker at besøge hovedstadens seværdigheder, men gerne vil have en base lige uden for storbyens mylder til at puste ud og restituere sig ved. For netop at vise Køges herligheder og muligheder inviterede vi før sommerferien journalister på charmetur rundt i Køge. Det  gav pæn omtale af Køge i Politikkens Rejseliv og i 14 dagblade. Se mere ved klik her.  Oplevelsen er, at vi i dag har en anelse flere udenlandske gæster i Køge ift. sidste år, mens der er færre danske gæster. Danskerne søger tilsyneladende om muligt igen til sydligere himmelstrøg.

Landsmandslivet er måske den nye arbejdskultur – når vi løser fremtidens arbejdsopgaver

Sommerferie er for mig også tid til refleksion. I år har tankerne gået omkring arbejdsliv og familieliv og i det hele taget om, hvad tiden bruges til. Coronaen viste med al tydelighed, at arbejdslivet kan tilrettelægges meget anderledes end de sædvanlige kl. 8 – 16 jobs. Bevares, så er der fortsat mange jobs og opgaver, der kræver faste mødetider og faste mødesteder. Men for mange rene ”vidensarbejdere” kan arbejdet tilrettelægges meget mere smidigt og fleksibelt alt efter, hvornår opgaven kræves løst og ikke efter en fast arbejdsrytme og forældet arbejdskultur med ”pælesidningskonkurrence” på kontoret.

I stedet skal vi være dygtigere til at vurdere medarbejderne på deres output, og ikke den tid de sidder på kontoret. Det kræver tillidsbaseret ledelse og tydelighed om forventningerne fra ledelsen. Og det kræver, at medarbejderene kun arbejder, når det kræves. Men også at medarbejderne giver den en ekstra skalle, når det kræves. Det er ligesom landmanden, der giver den en ekstra indsats, når der skal høstes, mens hun på andre tider af året kan puste ud og tilrettelægge den kommende sæson. Jeg tror, at vi kommer til at drøfte og tilrettelægge vores arbejdstider mere anderledes i fremtiden end den gænge 8 – 16 model og 37 timers uge. Vi skal se det som gennemsnitlig timer pr. dag og uge.