fbpx

Direktørens hjørne: På rette vej, arbejdskraft og klimatopmøde

Skrevet den 23/4 2021. Et par gange om måneden kan du her på hjemmesiden læse “Direktørenes hjørne”, som handler om budskaber og holdninger til aktuelle erhvervsrettede temaer. Denne gang handler “Direktørens hjørne” om at vi er på rette vej, arbejdskraften i Køgeområdet og USA’s klimatopmøde

Vi er på rette vej – og arbejder fortsat stålsat på at optimere den lokale erhvervsservice

Dejligt, at vi siden d. 21/4 igen kan komme ud at spise og drikke på områdets serveringssteder. Men tidsbestillingskrav, afstandskrav, krav om mundbind og coronapas tager lige toppen af glæden, og fra restaurationsbranchen lyder der meldinger om begrænset effekt af genåbningen. Personligt tager jeg det som et skridt i den rigtige retning, og glæder mig vildt meget til mere åbning og sommerhygge med venner. Men inden vi kan feste løs, skal vi fortsat arbejde stålsat for at sikre erhvervslivet optimale betingelser for drift og udvikling i Køgeområdet. Det er et must med god lokal erhvervsservice! Køge Kommunen skal kunne levere en hurtig og kompetent sagsbehandling – og ikke mindst en ”kunden i centrum” tilgang til erhvervslivet. Sagen er, at gode lokale forhold for vækst og udvikling styrker virksomhedernes konkurrenceevne, den lokale jobskabelse og dermed vores fælles velfærd. Altså, politisk vilje til at hjælpe med optimal erhvervsservice er lig med politisk vilje til at sikre borgerne god velfærd. EN god vej til det er en løbende konstruktiv dialog mellem virksomhederne og ledelsen af kommunen. Connect Køge inviterer derfor igen til Business Breakfast, som næste gang forhåbentligt afvikles fysisk d. 12. maj fra kl. 07.45 på Junckers.  Læs mere herom på hjemmesiden – klik her.


Mangel på arbejdskraft truer fremtidens vækst i Køgeområdet

Når jeg bevæger mig rundt i Køgeområdet, tårner byggekranerne sig op flere steder. Det er rigtigt positivt, og faktisk ser vi i dag brancher og erhverv, hvor der er en decideret mangel på arbejdskraft. Særligt ser vi, at virksomheder efterspørger veluddannede faglærte medarbejdere. Et opslag på Jobindex viser, at der aktuelt er 210 jobannoncer alene for Køgeområdet. En dugfrisk analyser fra EHSJ viser også, til trods for coronapandemien, at der er en generel jobfremgang i Køgeområdet. I 2020 var i gennemsnit 27.923 lønmodtagerjobs i Køge kommune, hvilket var 68 flere lønmodtagerjobs, end der var i 2019. Det svarer til en fremgang på 0,2%. Jobfremgangen er dog med stor spredning, hvor bygge- anlægsbranchen havde størst fremgang i 2020 med 7,7% flere lønmodtagerjobs end året før. Modsat oplevede handel, transport, hoteller og restauranter et samlet jobtab på 2-3% i 2020 til sammenligning med 2019. Det er klart et udtryk for, at nedlukningen har ramt restaurationsbranchen hårdt.

Hovedtendensen er, at flere brancher snart skriger efter kvalificeret arbejdskraft i form af dygtige håndværkere. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i marts 2021. Undersøgelsens hovedkonklusioner er, at antallet af forgæves rekrutteringer i marts 2021 er opgjort til 74.700 (målt over det seneste halvår), hvilket er på niveau med situationen før coronakrisen. Problemerne med rekruttering var størst i Region Sjælland. Her var der 11.980 opslåede job, der ikke blev besat i december 2020 og 39% af dem inden for byggebranchen. Kort sagt står vi snart over for en alvorlig mangel på arbejdskraft og især mangel på faglærte.

Problemet kan også i fremtiden forstærkes af, at kun 22,1% af de unge fra 9. og 10. klassetrin i Køge kommune pr. marts 2021 har valgt en erhvervsfagliguddannelse, hvilket slet ikke på sigt kan dække det forventelige behov.
DERFOR er fremtidens arbejdskraft også et hovedtema for Connect Køges kommende indsatser i samarbejde med arbejdsmarkedspartnere. Læs med om STAR rapporten –  klik her.

Grønne vinde fra USA kan blæse helt til Køge

I disse dage afholder præsident Joe Biden USA’s stort anlagte klimatopmøde. Det kan være startskuddet til en ny ære for amerikansk klimapolitik, og målet er at over de næste 9 år, skal amerikanerne halvere deres CO2 udledning. Ovenpå de markante politiske udmeldinger er der skabt ny dynamik og kraft for grøn omstilling, som tilsyneladende er ledsaget af en ny økonomisk realitet med stadig mere konkurrencedygtige grønne løsninger. Lige på dette felt står danske virksomheder stærkt, og når Biden søsætter gigantiske investeringer for over 2000 milliarder dollars i infrastrukturen og energisektoren i løbet af de næste otte år, så vil det sende grønne vinde i retning af Køge. Vi skal derfor være klar med grønne teknologier og mulige løsninger til den store efterspørgsel, hvor lokale virksomheder som f.eks. Lundberg Tech, Hans Følgsgaard og LE34 kunne komme i spil – det er også et emne, som vi vil følge nøje.