fbpx

Direktørens hjørne: Ny erhvervsklimamåling og ønske temperatur skifte

Hav tålmod, et bedre lokalt erhvervsklima er på vej i Køge kommune
En sund erhvervsudvikling i hele Køge kommune kan ikke ske, uden at den bygger på en sund lokal erhvervsservice fra Kommunes side. F.eks. kan det let virke hult, hvis Connect Køge laver et storstilet markedsføringsprojekt af Køgeområdet som erhvervsområde, hvis de eksisterende virksomheder ikke trives og kan anbefale andre virksomheder at komme til Køge, fordi den lokale erhvervsservice opleves besværligt.

Derfor er det på godt jysk træls, at læse DI’s årlige måling af den lokale erhvervsservice, som i sidst uge sendte Køge Kommune 30 pladser ned af DI listen til en samlet placering som nr. 67. plads. Men Køge Kommune får dog også gode karakterer på en række andre områder, der er vigtige for erhvervslivet, som eksempelvis god infrastruktur samt åbenhed for at lade private leverandører byde på kommunale opgaver.

Fakta er dog, at virksomhederne efterspørger en bedre lokal erhvervsservice fra forvaltningen i Køge Kommune. Erhvervsfonden Connect Køge yder ikke denne del af erhvervsservicen, men den stærke sammenhæng mellem erhvervsudvikling og erhvervsservice, som sammen er erhvervsklimaet i Køge kommune, betyder at min formand og jeg er meget optaget af at påvirke den kommunale erhvervsservice. Vi har fået opbygget en tæt kontakt til kommunaldirektøren og direktøren for teknik og miljø, hvor vi drøfter, hvad der konkret kan gøres for, at Køge Kommune kan levere en tilfredsstillende erhvervsservice. Konkret har jeg også afviklet en lang række virksomhedsbesøg sammen med direktøren for teknik og miljø. Ligesom en række udvalgte kritiske virksomheder og jeg har holdt møde med den tekniske direktør om, hvor der er ”huller” i sagsbehandlingen. Jeg ved, at der i visse dele af forvaltningen arbejdes målrettet på at styrke erhvervsvenligheden, og jeg forventer, at Køge Kommune til oktober præsenterer os for en ny model for sagsbehandling med bl.a. styrket kundefokus og med en mere løsningsorienteret tilgang.  

Lokalpolitikerne skal også kvitteres for, at de i foråret ekstraordinært har bevilliget 5 millioner kr. til flere sagsbehandlere. Jeg vil derfor lige nu opfordre alle til at væbne sig med tålmod og vente de næste par måneder efter et omskifte til et markant bedre erhvervsklima i Køge Kommune. Det handler om, at vi kan se frem til:

  1. En let tilgængelig kommune, som har en klar og tydelig kommunikation med erhvervslivet.
  2. En hurtig, imødekommende og kompetent sagsbehandling – der sker ud fra en ”kunde i centrum tilgang”

Virksomhederne selv skal også være aktive og spille med, og blive bedre til at komme i god tid med deres udviklingsprojekter. Vi i Connect Køge fortsætter med virksomhedsbesøg, dialogmøder og business breakfast. Dertil vil jeg forsøge at lave en  ”Task Force Erhverv” med udvalgte i Køge Kommune, som virksomhederne let kan gå til med deres udviklingsplaner.

VORES MÅL er at få vendt en negativ stemning og træls erhvervsservice til glæde og god sagsbehandling. Det skal kort sagt være nemt at drive virksomhed i Køge kommune, og det begynder med, at den lokale erhvervsservice skal op i gear.

VI skal øge vores fokus på KLIMAFORBEDRINGER.

Klimaet kalder på aktion. Grøn Omstilling lancerede i 2020 en ambitiøs klimaplan, som skal gøre Køge CO2-neutral før 2050, men kommunen kan ikke løfte opgaven alene, da virksomheder og borgere skal være med ved at ændre holdninger og adfærd.

Connect Køge har i forsommeren holdt et Handletanksmøde om mulige initiativer til at styrke den lokale klimaindsats og bæredygtige udvikling. Budskabet var, at der bør ske regulering, og der blev efterlyst en samlet vision for bæredygtighed i kommunen, så indsatsen bliver mere synlig. Dertil savnes en app, hvor borgere kan konkurrere med andre om, hvem der er mest bæredygtig. Endelig skal vi fastholde den virksomhedsnære indsats, hvor virksomheder kan få sparring til, hvordan de starter den grønne rejse eller kommer videre.

Connect Køge går til kommunen og spørger efter en samlet vision for bæredygtighed i kommunen. Videre vil vi også se konkret på, hvordan erhvervslivet koordinere en samlet udrulning af ladestandere til alle vores el-biler.

NB. Vær opmærksom på Køge Kommunes aktuelle tiltag med ”Køge Krammer Klimaet”, som du kan læse mere om her.