fbpx

Direktørens hjørne: Vi skal gøre de rigtige ting, rigtigt

Stor jobvækst i Køge – som forsætter med et stærk sammenhold med et stærk sammenhold

Køge kommune er helt i top blandt de Sjællandske kommuner, når det gælder evnen til at skabe nye job. Helt præcis har Køge haft en jobvækst på 15,7 pct. i perioden fra 2009 – 2019, hvilket er beskrevet i en nylig rapport fra Sjællandske Medier. Faktisk er Køge kun overgået af Høje-Taastrup med en vækst på 33,5 pct. og Vallensbæk med en jobvækst på 31,7 pct. Landsgennemsnittet er 7,4 pct. i perioden.

Hovedårsagen er Køges fantastiske beliggenhed, som Sjællands trafikknudepunkt tæt på hovedstaden med nem adgang til lufthavn, havn, jernbane og motorvej, der gør området yderst attraktiv for stærke virksomheder med stor vækst. Det er især inden for brancher med transport og logistik og den specialiserede industri. Kort sagt, er Køge ganske enkelt den ideelle lokation for alt, hvad der hedder transport og logistik. MEN også for meget mere og andet! DET handler om at udnytte mulighederne og synergierne ved f.eks.:

  • Supersygehuset fra 2025. Vi kan trække 3000 nye job til området, og deres ægtefæller skal også i lokale job.
  • Køge Nord-området. Vi kan få kontor- og serviceerhverv i betydeligt omfang.
  • Femern forbindelsen fra 2028. Vi kan udnytte den øget trafik og gerne etablere kombiterminal.
  • De mange pendlere på Køge Bugt motorvejen. Vi kan få mange til at dreje fra til Køge, og udnytte deres kreativitet og virkelyst i køgeområdets eksisterende virksomheder og nye serviceerhverv.
  • Grønomstilling. Vi kan forsøge at gøre Køge til et innovativt kraftcenter for grøn- og bæredygtig omstilling af transport af gods til en storby.
  • En fantastisk middelalderby og handelsby med nærhed til strand, skov og by. Vi kan udnytte det store potentiale for handelsliv og turisme.

DET er nogle af de fantastiske muligheder, som Køgeområdet har for at fortsætte jobvæksten. Flere kan komme til og andre falde bort.

VIGTIGT er det, at lokalpolitikerne sætter visionen og en klar retning for at forløse vækstpotentialerne. Connect Køge vil derfor i den kommende tid sammen med erhvervslivet konkretisere vækstmulighederne og pege på, hvordan de evt. kan realiseres i Køge kommune. Målet er at kunne aflevere gode input til det nye byråd, som i foråret 2022 skal arbejde med fremtidens erhvervs- og turismepolitik for Køgeområdet med klar strategi og handleplan. Resultatet af vores fælles er, at vi sammen i Køgeområdet gør de rigtige ting, rigtigt og fastholder en sund jobvækst.

Én indgang for erhvervslivet

Det er centralt et grundstof for fortsat vækst og udvikling i Køge kommune, at vi lokalt har et godt erhvervsklima og god kommunal erhvervsservice. Køges Kommunes omdømme og faktiske evne til at hjælpe virksomhederne er vigtig, for at kunne tiltrække, fastholde og udvikle på områdets virksomheder. Derfor er er det et godt skridt vejen frem, at Køge Kommune netop har afsat 800 t.kr. til forvaltningen om at styrke Én indgang for erhvervslivet.

Og netop ”Én indgang” som koncept med nyt kig på internt mindset og prioriteringer i Køge Kommune er meget velkommen. Ønsket er at opnå en kommunal service, hvor virksomheden services ud fra en ”kunden i centrum” tilgang. Virksomhederne savner nemlig at blive mødt med hjælpsomhed og en løsningsorienteret tilgang. DERFOR ros til Køge Kommune for at sætte fokus på, at alle virksomheder kan føle sig som kunder og bliver behandlet med høj service, som man giver kunder. Connect Køge vil naturligvis tage aktiv del i dette arbejde og bistå 24/7 med kundeservice, hvor det giver god mening f.eks. ved iværksætteri, virksomhedskontakt og modtagelse af nye virksomheder. Det forventes, at Køge Kommunes model ”Én indgang” med nyt kundefokus og hjælpsomhed udrulles i nær fremtid. Du kan se et udkast til kommunes ”Én indgang” – ved klik her.