fbpx

Dialog i en coronatid om fremtidens erhvervsudvikling

Køge Erhvervsudviklingsråd var mandag den 11. januar samlet – hver for sig bag computerskærmen – til kombineret tema og ordinært møde. Her var bestyrelsesposter i Connect Køge på spil, mens Køge Kommune havde indbudt til dialog om erhvervslivets ønsker og behov i forbindelse med revision af kommuneplanen.

– Vi har jo gode traditioner for at søge fælles fodslag om sigtelinjer for erhverv og turisme ved vores halvårlige møder. Og når verden omkring os bliver vendt på hovedet, så må vi tilpasse os og skabe nye rum for dialog også i en coronatid. Vi har efterhånden stor erfaring med at mødes på de virtuelle platforme, men det kommer aldrig til at erstatte den gode face-to-face dialog, som vi plejer at have på møderne i KEUR. Dette emne er dog for vigtigt til, at vi kan afvente en genåbning af samfundet, siger formand for Køge Erhvervsudviklingsråd Søren Evald Jensen.

Det virtuelle rådsmøde gik også problemfrit og bød på både valg og debat. Til Fonden Connect Køges bestyrelse blev direktør i Holship Danmark A/S Ulf Stephenson, direktør for Køge Handelsskole Tim Christensen og musikredaktør for Kulturværftet Rasmus Schrøder genvalgt. Hvorefter mødet dannede rammerne for en debat om fremtidens erhvervsudvikling i relation til kommuneplanen, som anses for Byrådets ”bibel” for fysisk planlægning.

At spå om fremtiden

Temamødet tog afsæt i de eksisterende afsatte erhvervsarealer og rammerne for deres anvendelse. Herefter var der programsat tre oplæg efterfulgt af debat, som gav forskellige bud på, hvad der kan give Køgeområdet konkurrencefordele i de kommende 5, 15 og 25 år.

Første oplægsholder på banden var direktør for Junckers Industrier A/S Christian Midé-Andersen, som gav et indblik i procesindustriens udviklingstendenser med tilbagerulning af tidligere års udflytning og behovet for plads til følgeerhvervene. Mens direktør for Nils Wium ApS Kristian Wium i sit oplæg lagde særligt vægt på den demografiske udvikling, der forstærker manglen på faglært arbejdskraft. Herunder kom han også ind på tendensen til, at mindre virksomheder må gå sammen i færre, men større enheder for at kunne honorere krav til udbud med videre.

Sidste oplægsholder på programmet var direktør i videns- og kompetencecenteret RegLab Kresten Olesen. Han kom ind på de store globale tendenser som digitalisering og grøn omstilling. En af hans centrale pointer var, at forudsætningen for at holde liv i bymidterne i fremtiden bliver at udvikle bymidterne til oplevelses- og mødesteder frem for indkøbssteder.

Udviklingsspor i Køgeområdet

Selve debatten gav nogle bud på de spørgsmål, som kommuneplanen skal komme med svar på.

– Jeg blev meget inspireret af de mange bud på fremtidens mulige styrkepositioner. Og det er meget vigtigt at have denne dialog om fremtidens muligheder. Vi skal bruge Køges beliggenhed til at tiltrække innovative vidensvirksomheder, udvikle på eksisterende erhverv og være attraktiv for domicilbyggerier og fødevareproduktion, siger borgmester Marie Stærke.

Connect Køge var facilitator for KEUR mødet og vil fortsætte arbejdet med at samle input fra erhvervslivets side til arbejdet med kommuneplanen. Politikerne vedtager kommuneplanen kort før årsskiftet.

– Vi ser skitsen til flere spor for fremtidens erhvervsudvikling i Køgeområdet, som vi skal have undersøgt nærmere og komme med konkrete ønsker til. Hvordan kan supersygehuset blive omdrejningspunkt for en klynge af medico- og life science-virksomheder? Kan vi blive en betydningsfuld spiller omkring udvikling og produktion af PtX-teknologi og grøn transport? Hvordan styrkes væksten i proces- og fremstillingsindustrierne? Og kan Køgeområdet blive Københavns køkkenhave med fødevareproduktion, slutter Allan Munch, direktør for Connect Køge.

Fakta:

Køge Erhvervsudviklingsråd har til formål at skabe dialog på tværs af erhvervs- og uddannelsesliv og Køge Kommunes politikere. Medlemmerne er udpeget af lokale og nationale erhvervs- og brancheforeninger, uddannelsesinstitutioner i Campus Køge samt fagorganisationer. Dertil er Byrådet repræsenteret ved det til en hver tid siddende Økonomiudvalg, og borgmesteren er født næstformand. Rådet fungerer samtidig som repræsentantskab for Fonden Connect Køge, og har udpegningsret til 7 ud af 10 bestyrelsesmedlemmer.