Kontakt os 24/7 på  Tlf: 6915 6171

Holder hjulene igang

Overblik over regeringens tiltag

Regeringen har på nuværende tidspunkt lavet tiltag for samlet 287 mia. kr., som er afsat til den meget svære situation med Covid-19. Vi har her samlet en række informationer, så kan danne dig et overblik de nye tiltag, som er iværksat. Det handler dels om de påbud, der gælder for en række virksomheder med fysiske forretninger, og så handler det om de mange hjælpepakker og ordninger, som skal imødekomme erhvervslivets udfordringer netop nu.

Du vil først finde en kort beskrivelse af hvert initiativ efterfulgt af links, hvor du kan få uddybende information – også om eventuel ansøgningsprocedure mv.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf. 3083 1077.

Påbud

Skal du midlertidigt lukke din forretning for kunder?

Der er indført en række midlertidige forbud mod erhvervsdrivende om lukning af lokaler for offentligheden. Forbuddene har virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 til 30. marts 2020.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk her

Medarbejdere

Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion og sygedagpenge til selvstændige

Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperioden og sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende fra første fraværsdag.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk her

Arbejdsfordeling som alternativ til afskedigelse

I din virksomhed kan I aftale, at arbejdstiden nedsættes i en midlertidig periode for at undgå afskedigelser, og medarbejderne kan få supplerende dagpenge. Beskæftigelsesministeren har valgt at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig situationen, og man kan undgå afskedigelser af medarbejdere.

Læs mere på star.dk her

Udvidet varslingspulje

I forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde kan det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) iværksætte en målrettet indsats til de afskedigede personer.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk her

Kompensation

Midlertidig lønkompensation ved hjemsendelse af lønmodtagere

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter. Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Ordningen dækker udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk her

Kompensation til selvstændige

Hvis coronavirus/covid-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %, kan du som selvstændig med maksimalt 10 fuldtidsansatte få kompensation.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk her

Kompensation til arrangører

Du kan søge om kompensation, hvis dit arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1000 deltagere på grund af coronavirus/covid-19.

Læs mere på virksomhedsguiden. dk her

Finansiering og kapital

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af coronavirus/covid-19 med henblik på at give virksomheder en bedre likviditet.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk her

Samtidig udskydes betalingsfristen for B-skat og foreløbigt AM-bidrag

Den betalingsfrist, som ellers lå den 20. april 2020, flyttes til den 20. juni 2020, mens fristen den 20. maj 2020 udskydes til den 20. december 2020. April og maj 2020 bliver således helt fri for betaling af B-skat (i stedet for juni og december, som er normalt betalingsfrie måneder).

Læs mere på virksomhedsguiden.dk her

Selvstændigt erhvervsdrivende kan selv reducere B-skattebetalingen

Reducer B-skattebetalingen for resten af 2020 ved på skat.dk at nedsætte den forventede indtjening for 2020. Sker dette hurtigt, kan det tillige påvirke marts-indbetalingen, der ellers forfalder til betaling den 20. marts 2020. Husk at rette B-skattebetalingen op igen senere, især hvis betalingen skrives langt ned, så en senere restskat undgås.

Læs mere på skat.dk her

Garantiordning for nye lån

Store virksomheder har mulighed for at få en statsgaranti på 70 % af bankernes nye udlån til at dække omsætningstab som følge af coronavirus/covid-19. Der arbejdes desuden på at etablere en garantiordning på særligt favorable vilkår for små og mellemstore virksomheder.

Du kan læse mere på virksomhedsguiden.dk her

Nyttige links

Generelt er det vigtigt at følge udviklingen løbende gennem de officielle kanaler. Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen informerer om symptomer, smitterisiko og forholdsregler, mens Udenrigsministeriet løbende opdaterer sin rejsevejledning.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside – klik her.

Statens Serum Instituts hjemmeside – klik her.

Udenrigsministeriets hjemmeside – klik her.

På følgende hjemmesider kan du følge med i, hvordan din virksomhed kan forholde sig til coronavirussen.

Virksomhedsguiden.dk's hjemmeside - klik her

SKATS hjemmeside - klik her

DI’s hjemmeside om coronavirus - klik her.