fbpx

Corona giver store forskelle i efterspørgslen på arbejdskraft i Køgeområdet

Siden marts 2020 har ledigheden i Køgeområdet udviklet sig meget forskelligt alt efter hvilken branche, man ser på. Connect Køge havde tirsdag den 1. juni inviteret sit repræsentantskab Køge Erhvervsudviklingsråd til en vigtig dialog om de lokale virksomheders behov for arbejdskraft – med det formål at se på, hvordan man på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og den offentlige beskæftigelsesindsats kan finde fælles løsninger.

Køge Erhvervsudviklingsråd afholder to årlige temamøder om aktuelle emner, og denne gang blev arbejdskraft sat under luppen. Aftenen bød på oplæg af vicedirektør Steen Nielsen fra Dansk Industri, Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen fra Køge Kommune og en række lokale virksomheder, der sammen tegnede et billede af Køge kommunes behov for arbejdskraft.

På baggrund af oplæggene drøftede Køge Erhvervsudviklingsråd, hvad der skal til for at styrke arbejdskraften. Her pegede mødedeltagerne på særligt tre fokusområder: bedre samspil mellem grundskole og erhvervsliv, at sikre praktikpladser til elever og lærlinge, og at ændre frafald til omvalg, så færre unge ender uden uddannelse.

Manglende arbejdskraft

Velkvalificeret arbejdskraft er selvsagt helt afgørende for virksomhedernes produktivitet, kreativitet og konkurrenceevne. Der er mange faktorer, der spiller ind på både udbuddet og efterspørgslen på arbejdskraft. Og nogle gange sendes en ”skruebold” afsted, som ingen havde set komme – så hvad har en verdensomspændende corona-pandemi betydet for behovet for arbejdskraft? Det var et af aftenens helt store spørgsmål.

Dansk Industris vicedirektør Steen Nielsen var inviteret til at give et indblik i de generelle tendenser omkring virksomhedernes arbejdskraftbehov lige nu og i den nærmeste fremtid. Han kunne fortælle, at selvom det kun er lidt over et år siden, at vi blev ramt af coronakrisen, så står mange virksomheder allerede nu og mangler arbejdskraft:

– Arbejdsmarkedet rettede op efter nogle få måneder. Lønkompensationspakkerne har medvirket til, at folk har kunne beholde deres arbejde. Og virksomhederne har hurtigt kunne komme i gang igen efter krisen. Kampen om medarbejderne bliver hård. Benhård. Både herhjemme og globalt. Det vil være enormt ærgerligt, hvis væksten bremser op nærmest lige efter, at den er kommet i gang igen.

Køge Kommunes Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen bekræftede billedet af de generelle tendenser, og tegnede profilen på den lokale arbejdsstyrke og de flaskehalse, der kan opstå de kommende år.

– Ledigheden er lige nu marginalt højere end før coronakrisen. Men vi oplever faktisk en historisk lav ledighed blandt unge på ydelser og borgere på kontanthjælp. Og selvom arbejdsstyrken i Køgeområdet er øget gennem det seneste årti som følge af stigende bosætning, så efterspørger de lokale virksomheder endnu flere medarbejdere, fortalte Bjarne Andersen og pegede på nogle af de kommende udfordringer:

– Vi forventer, at der i 2030 vil mangle 99.000 faglærte i Danmark. Og med de kendte demografiske fremskrivninger om færre unge og flere ældre, så kigger vi ind i en fremtid, hvor det bliver afgørende at få opkvalificeret ufaglærte og omskolet ledige faglærte.

Blandt oplægsholderne var også lokale virksomheder, der berettede fra detailhandel og restaurationsbranchen samt transportbranchen. Spisestederne og de mindre ejer-ledede butikker har selvsagt haft det rigtigt svært under coronakrisens nedlukninger og kæmper lige nu med at indhente tabt omsætning.

Dog er særligt restauranter og caféer efter genåbningen paradoksalt nok i konkurrence med testcentrene om den nødvendige arbejdskraft. Transportbranchen har oplevet, at projekter det seneste år blev sat i bero, men nu blomstrer op igen – og at mangel på arbejdskraft betyder tab af ordrer.

På baggrund aftenens oplæg, at Køge Erhvervsudviklingsråd drøftede mulige indsatser omkring behovet for arbejdskraft. Og netop arbejdskraft er et af Connect Køges kerneområder.

– Arbejdskraft er et centralt fokus i Connect Køges indsats for at gøre det nemt at drive virksomhed i Køgeområdet. Men hvilke udfordringer er de for tiden mest presserende, og hvor findes løsningerne? siger direktør for Connect Køge Allan Munch og forklarer afslutningsvis:

– Vi er afhængige af at kunne spille bold op ad vores repræsentantskab af lokale virksomhedsejere, uddannelseschefer og politikere med hensyn til at afdække tidens udfordringer og mulige løsninger. De er med til klæde Connect Køge godt på til at igangsætte initiativer og samarbejder omkring at sikre de nødvendige rammevilkår for det lokale erhvervsliv.

Skriv et svar